Op zoek naar de beste oplossing

Vervanging boilers, Eemweg 's-Hertogenbosch

Projectinformatie

Project Vervanging boilers Eemweg
Locatie 's-Hertogenbosch
Opdrachtgever Brabant Wonen
Looptijd 1 juni 2018 - augustus 2018

In verband met legionellabesmetting wordt het collectieve warmwatersysteem van vijftig seniorenwoningen afgekoppeld en vervangen. Comfort Partners vervangt dit systeem door in iedere woning indirect gestookte boilers met een elektrisch element te plaatsen.

Tijdens de volledige verbouwing blijven de bewoners in hun woning gehuisvest. Daarom is er tijdens de gehele renovatieperiode extra aandacht voor het beperken van de overlast. 

Comfort Partners vervangt het systeem in opdracht van Brabant Wonen. Met deze woningcorporatie hebben wij al een jarenlange werkrelatie. Bij het constateren van het probleem door Brabant Wonen heeft Comfort Partners actief meegedacht en de corporatie van passend advies voorzien. Naar verwachting wordt het project in augustus 2018 opgeleverd.

Comfort Partners TBI Maak de Toekomst

Foto: BrabantWonen

BrabantWonen wil als woningcorporatie een voortrekkersrol vervullen.

In deze rol wil BrabantWonen samen met anderen de leefbaarheid van buurten verbeteren, goede voorzieningen voor zorg en welzijn realiseren en bewoners ondersteunen in hun persoonlijke groei. Ze herstructureren wijken en ontwikkelen nieuwbouw. Daarmee bieden ze keuzevrijheid in kwalitatief goede en betaalbare woningen en woondiensten.

Ze verhuren, onderhouden, renoveren en bouwen woningen, zorgvastgoed, kantoren, winkels en garages. In de gemeenten ’s-Hertogenbosch en Oss is het aanbod breed en gevarieerd.

Comfort Partners TBI Maak de Toekomst

Foto: BrabantWonen