Realisatie en transformatie

Transformatie voormalig Sigma-fabriek

Projectinformatie

Project Realisatie en transformatie voormalig Sigma-fabriek
Locatie Amsterdam
Opdrachtgever Koopmans Bouwgroep

Op de locatie van een voormalige Sigma-fabriek in het oostelijk havengebied van Amsterdam worden drie karakteristieke gebouwen, waaronder een gemeentelijk monument, gerenoveerd en het monument wordt met twee verdiepingen verhoogd. Het gevelbeeld van de monumentale verffabriek wordt weer in ere hersteld.

Nieuwbouw en transformatie 

In het gebouw worden er 9 eengezinswoningen, 68 koop- en huurappartementen en een parkeergarage gerealiseerd. In de oude verffabriek komt tevens circa 1.800 m² bedrijfsruimte voor creatieve bedrijvigheid. Naar verwachting wordt in het tweede kwartaal van 2019 begonnen met de nieuwbouw en in de loop van 2019 volgt de transformatie van de bestaande gebouwen. Sigma is een gezamenlijke ontwikkeling van Koopmans Bouwgroep en Amvest waarbij het expertisecentrum van Comfort Partners in een vroeg stadium betrokken is om de initiële ontwerp verder uit te werken naar het uitvoeringsontwerp.

Bron: Artist impression Amvest

Bron: MOOI lost op

Bron: Bureau Bouwfysica

Aandacht voor de leefomgeving

Bij de herontwikkeling van Cruquius wordt veel aandacht besteed aan het creëren van een duurzame en plezierige leefomgeving. Door ondergronds en inpandig parkeren ontstaan ruime en aantrekkelijke openbare gebieden. De energievoorziening van het eiland gebeurt via warmte-koudeopslag. Daardoor is er geen individuele gasaansluiting meer nodig voor de woningen. In de deelgebieden Binnenbocht en Sigma zijn vleermuiskasten en een insectenhotel opgenomen en worden de meeste daken voorzien van een groen sedumdak.

Gebiedsontwikkeling Cruquius

Cruquius is het laatste onontgonnen eiland in het Oostelijk havengebied van Amsterdam. Amvest, die de grootste eigenaar is in het Cruquiusgebied, herontwikkelt het verouderde bedrijventerrein tot een levendig multifunctioneel stedelijk gebied aan het water met veel groen. Amvest is zowel verantwoordelijk voor de planvoorbereiding, het planologisch proces als de uitvoering ervan. In totaal komen er circa 2.000 woningen, horeca, winkels en bedrijfsruimten. Amvest realiseert circa 1.500 woningen en een groot deel van de voorzieningen in het gebied.