Tramdijk Oost

Projectinformatie

Project Tramdijk Oost
Locatie Lemmer

Comfort Partners is door de Gemeente Lemsterland geselecteerd als partner voor de realisatie van de duurzame energievoorziening voor Tramdijk-Oost te Lemmer. In dit plan wordt in de komende jaren een woonwijk gebouwd met ca. 197 grondgebonden woningen uitgelegd op een EPC 0,5. Uitgangspunt voor het project is dat er geen gebruik wordt gemaakt van aardgas.

De wijk Tramdijk Oost wordt een wijk die zich kenmerkt door een ruime opzet met een gevarieerd aanbod aan woningen met een kwalitatief goede vormgeving in een hoogwaardige parkachtige omgeving. In tegenstelling tot voorgaande uitbreidingsplannen in Lemmer, is in deze nieuwe woningbouwlocatie 'groen', niet water, het thema.

Het plangebied biedt plaats aan circa 286 woningen en circa 15 appartementen die gefaseerd gebouwd zullen worden. In de zuidwesthoek van het plangebied zijn een aantal bijzondere voorzieningen bedacht. Het plan sluit aan op het terrein van de school, het winkelcentrum en aanliggende woongebieden.