Nul-op-de-meter in Delft

Projectinformatie

Project Realisatie nul-op-de-meter-woningen Schoemaker Plantage Delft
Locatie Delft
Opdrachtgever BAM Wonen

Diverse nul-op-de-meter-woningen

In Delft werkt Comfort Partners, in opdracht van BAM Wonen, aan de realisatie van diverse nul-op-de-meter-woningen. Hierbij worden twee verschillende woonbuurten gerealiseerd: de Klinkerbuurt en de Grasbuurt. In deze buurten komen verschillende gezinshuizen, zowel rijhuizen als hoekhuizen. Deze zijn onderverdeeld in vijf woningtypen: Royale gezinshuizen, brede gezinshuizen, parkrandhuizen, het parkrandtorenhuis en de poortwoning. Comfort Partners is bij al deze type woningen verantwoordelijk voor de CV-installaties. 

Alle woningen die hier worden gerealiseerd zijn nul-op-de-meter. Dat betekent dat de energiemeters van deze woningen aan het einde van het jaar op dezelfde stand staan als aan het begin van het jaar. Hierbij wordt slim gebruik gemaakt van energiebesparende en energieopwekkende voorzieningen. Voorbeelden hiervan zijn zonnepanelen en warmtepompen, maar ook aan goede isolatie en triple glas, dus drievoudig, om warmteverlies tegen te gaan. De toepassing van de zonnepanelen is hierbij uniek en wordt nog niet vaak toegepast. De daken van de woningen beschikken namelijk niet over dakpannen, maar zijn volledig bedekt met de panelen. 

Duurzame woningen in trek

Nog voor de start van de bouw werd aan woonconsumenten gevraagd wat zij overhadden voor een woning met warmtepomp en andere duurzame installaties. ‘Niets extra of vrijwel niets’ was het antwoord van de meesten. Dat is nu wel anders. We zien dat de vraag naar duurzame woningen juist aan het groeien is. Consumenten kiezen er bewust voor en investeren hier ook in. Zo zie je dat veel kopers er steeds vaker voor kiezen om duurzame apparatuur te kopen. Zij financieren het mee in de hypotheek. Voorheen kozen zij er vaker voor om de apparatuur te huren.*

Persoonlijk woonklimaat vanaf de eerste dag

De nieuwe bewoners van de woningen kunnen direct gebruik maken van de verschillende installaties in de woning. Daarmee starten zij direct met duurzaam wonen. De installaties worden naar de persoonlijke wens van de bewoners ingesteld. Dat kan de bewoner zelf, maar kost wat tijd. De installaties werken namelijk in iedere woning anders en zijn afhankelijk van de gezinssamenstelling en de leefwijze van de bewoners. Daarbij is het belangrijk om dit goed te blijven monitoren en wellicht in de loop der tijd nog aan te passen.

Ook de bewoners hebben een taak bij duurzaam wonen. Zij krijgen indicatieve gebruiksbundels om hun energiegebruik laag te houden. Een voorbeeld van zo’n gebruiksaanwijzing, is dat de bewoners wordt geadviseerd niet langer dan nodig is te douchen en hoe zij hier slim mee om kunnen gaan. Het gaat hierbij om bewustwording bij het gebruik van water en zorgt voor een afname van het energieverbruik. 

Doelstellingen CO₂-reductie

De gemeente Delft wil in 2030 de CO₂-uitstoot met vijftig procent gereduceerd hebben en in 2050 helemaal energieneutraal zijn. De huizen voldoen aan dit ambitieniveau, maar ook de omgeving speelt hierbij een belangrijke rol. Om deze reden wordt er ook aandacht besteed aan groen en duurzaamheid rondom de nieuwe woningen. Zo komt er bijvoorbeeld een natuurlijke speelvijver, waar het overschot aan (regen)water via een drainagesysteem in wordt verzameld. Afhankelijk van de hoeveelheid regen, biedt de plek een ander speelavontuur.

Samenwerking met de bouwer

Comfort Partners heeft al langere tijd een goede samenwerking met BAM Wonen. Samen hebben wij al meerdere nul-op-de-meter-woningen gerealiseerd. Benieuwd wat Comfort Partners voor u kan betekenen? Neem contact op met een vestiging bij u in de buurt.

*  = Bron: Bewustnieuwbouw.nl