Nieuw Delft duurzaam en energieneutraal

Projectinformatie

Project Nieuw Delft
Locatie Delft
Opdrachtgever Gemeente Delft

Comfortabel duurzaam wonen

Comfortabel duurzaam wonen

Comfortabel duurzaam wonen

Nieuw Delft - duurzaam en energieneutraal wonen


Nieuw Delft is een nieuw stadsgebied naast de historische binnenstad en het nieuwe Station Delft.

Een internationale ontmoetingsplek voor iedereen die wil reizen, winkelen, wonen, werken en ontspannen in het hart van Delft.

De gemeente was op zoek naar een partner voor een collectief bodemenergiesysteem dat de woningen voorziet van duurzame warmte installaties. Wij zijn met een alternatieve oplossing gekomen: een individuele installatie per huis, gebaseerd op de bodemenergie van de eigen grond. Voordelen hiervan zijn: geen collectieve installatie, onafhankelijk
van een netwerkbeheerder en de voortgang van het bouwproces en een persoonlijk en comfortabel binnenklimaat. Na onze selectie als partner hebben we een plan uitgewerkt op maat van het kavelpaspoort. Middels een brochure in de lijn van het project kregen bewoners uitgebreid uitleg over het concept dat we hier aanbieden. Toekomstige bewoners zijn uitgenodigd op een  voorlichtingsavond. Vanaf de ontwerpfase gaan we in individueel overleg met de bewoners. Tijdens de uitvoeringsfase en gebruik en beheerfase zorgen we
voor afstemming met de verschillende bouwpartners. Naast installateur zijn we hier vooral ook adviseur en in een latere fase zorgen we voor het onderhoud.

duurzame warmte installaties
beproefde warmtepomp technologie

Energieneutraal wonen


Duurzaam bouwen heeft vooral te maken met slimme, innovatieve en technologische oplossingen om meer kwaliteit aan de woning toe te voegen.

Op het gebied van energiebesparing en milieu, maar ook op het vlak van comfort en gezondheid. Alle woningen in de Velden B t/m D van de Coendersbuurt gaan gebruik maken van duurzame, energiezuinige warmteinstallaties gebaseerd op bodemenergie. Gemeente Delft heeft Comfort Partners als deskundige partner geselecteerd om voor de woningen in de Coendersbuurt duurzame warmte-installaties te realiseren. Een bodemenergiesysteem zal de woning middels warmte en koude uit de bodem op een duurzame wijze voorzien van
een behaaglijk binnenklimaat in winter en zomer en van warmwatertapwater.

Als deskundige allround technische dienstverlener gaat Comfort Partners aan de slag om ervoor te zorgen dat de warmte-installaties uitstekend presteren.

Comfort Partners