Molenwerf Amsterdam

Projectinformatie

Project Molenwerf transformatie
Locatie Amsterdam
Opdrachtgever Koopmans Bouwgroep - Syntrus Achmea Real Estate & Finance en Pensioenfonds

Transformatie Molenwerf Amsterdam

Transformatie Molenwerf Amsterdam Comfort Partners

Ketensamenwerking binnen TBIĀ 

Ketensamenwerking binnen TBI betekent borgen van kennis en expertise op het gebied van gebouwtransformatie.

Kansen voor hergebruik bestaand bezit, bestaande installaties en materialen. Bestaand bezit op korte termijn weer rendabel in een nieuwe markt.

Duurzame transformatie van een kantoorgebouw van circa 22.000 m2 tot 185 (huur)appartementen. Onder het maaiveld ligt een half verdiepte stallinggarage voor 350 auto's. Het gebouw krijgt 111 balkons en dakopbouwen op de bestaande dakterassen. Mooi voorbeeld van integrale samenwerking tussen alle betrokken partijen.

Transformatie Molenwerf Amsterdam

Transformatie Molenwerf Amsterdam