De beste installaties

Enthousiaste bewoners voor ruim 100 appartementen in Groningen

Projectinformatie

Project Appartementen Grunobuurt
Locatie Groningen
Opdrachtgever Woningcorporatie Nijestee

Bronnen en foto's: Trebbe, Nijestee, de Zwarte Hond

Comfort Partners verzorgt de technische installaties voor 107 appartementen in Groningen

De bouw van vervangende nieuwbouw in de Grunobuurt is in volle gang. De laatste van de circa 450 verouderde woningen zijn in 2018 afgebroken en worden vervangen door acht nieuwbouwblokken. Tussen Lampisterie en het Hoornse­diep ontwikkelt architect De Zwarte Hond samen met Trebbe bouw en Comfort Partners in opdracht van woningcoöperatie Nijestee 107 nieuwe appartementen. Driekwart van de appartementen wordt sociale huur, de overige appartementen vallen onder midden huur.

De Grunobuurt is een woonwijk in het zuiden van de stad Groningen. De wijk is gelegen tussen de spoorlijn Groningen-Leeuwarden, de Paterswoldseweg, de A7 en het Hoornsediep. De buurt, die is gebouwd in de periode 1922-1928, maakt deel uit van de Stadsparkwijk.

Eerder maakte De Zwarte Hond het stedenbouwkundig plan voor de Grunobuurt. Het nieuwe blok Tractie staat centraal in de wijk, prominent aan de groene as. Een mooie plek om te wonen, tussen het groene plein en het water van het Hoornsediep. Inmiddels is de bouw gestart van het nieuwe blok, Tractie, met een kenmerkende monumentale gevel.

In totaal komen er acht woonblokken in de wijk. De Lampisterie met 101 sociale huurwoningen zijn inmiddels afgerond. De namen van de nieuwe bouwblokken in de Grunobuurt, zoals Tractie en Lampisterie, verwijzen naar het spoorwegverleden van de wijk.

Tractie is een woongebouw met een divers programma, met woningen voor sociale huur en middenhuur: appartementen met drie of vier kamers, maisonnettes met entree op de straat en penthouses. Woonplezier creëren, dat is het belangrijkste uitgangspunt voor het ontwerp. Net als elders in de wijk zijn er subtiele overgangen tussen publiek en privéterrein, met hagen en Delftse stoepen. Dit maakt het contact tussen buren laagdrempelig; bewoners zijn er enthousiast over.

Bronnen en foto's: Trebbe, Nijestee, de Zwarte Hond

Bronnen en foto's: Trebbe, Nijestee, de Zwarte Hond

De energie voor de wijk wordt centraal opgewekt middels een centraal opgesteld WKO (warmte koude opslag) installatie. Voor de centrale voorzieningen t.b.v. deze WKO installatie heeft Comfort Partners TBI-onderneming Croonwolter&Dros in de arm genomen en is er op dit vlak een mooie samenwerking tot stand gekomen.

Het woongebouw Tractie moet medio 2021 worden opgeleverd.

Bronnen en foto's: Trebbe, Nijestee, de Zwarte Hond