Drevenpark

Projectinformatie

Project Drevenpark
Locatie Vlaardingen
Opdrachtgever Stichting Woningdoorstroming

Woonpark Triade omvat de bouw van 108 woningen, (81 vierkamer-appartementen, 24 driekamer-appartementen en 3 penthouses) verdeeld over drie wooncomplexen. De woontorens, gelegen aan de waterrand van het openbare park in Holy-Noord, zijn specifiek gericht op de woonwensen van senioren met een hoger inkomen. In Vlaardingen was duidelijk vraag naar een comfortabel onderkomen, dat beter is afgestemd op het woonideaal van de moderne senior.

Het Triade project is een initiatief van Stichting Woningdoorstroming. Personen die geïnteresseerd waren in het project, legden ieder een geldbedrag in. Bij de start werd aangegeven dat als de plannen door zouden gaan, elk lid zijn inleggeld weer terug zou krijgen. Bij beoordeling van de woonwensen was het criterium vrij duidelijk: de individuele wensen mochten de prijs van de woningen niet hoger maken, het mocht geen invloed hebben op de geplande bouwtijd en het mocht uiteraard niet in strijd zijn met de regels van bouw- en woningtoezicht.

Wanneer geuite wensen haalbaar waren zonder kostenverhoging, werden ze opgenomen. Hierdoor is er in het ontwerp veel aandacht voor details.
Bergingen zijn op de etage waar men woont (in plaats van op de begane grond). Ook zijn de deuringangen breder dan normaal en er zijn geen drempels zodat men er ook met een rolstoel door heen kan. Zaken als veiligheid, de inrichting van de gezamenlijke hallen en de keuze voor makkelijker schoon te maken ruimtes zijn hiervan allemaal goede voorbeelden.