Brabant Wonen en Comfort Partners bieden de mogelijkheid om te besparen op energiekosten

Projectinformatie

Project Verduurzaming woningen Brabant Wonen
Locatie Brabant
Opdrachtgever Brabant Wonen
Comfort Partners TBI Maak de Toekomst

Brabant Wonen

BrabantWonen doet dit jaar een proef bij vijfhonderd woningen en biedt haar bewoners aan om de woning te verduurzamen met zonnepanelen. Brabant Wonen ontzorgt haar bewoners en biedt  de zonnepanelen aan tegenzeer gunstige voorwaarden. De bewoner hoeft zelf niets te doen. Comfort Partners plaatst de zonnepanelen op de daken van de bewoners.

BrabantWonen betaalt de aanschaf van de zonnepanelen, de installatiekosten en regelt het onderhoud. De bewoner betaalt een maandelijkse bijdrage voor de zonnepanelen. Dit is een vast bedrag per maand dat naast de huur wordt betaald in de vorm van servicekosten. De hoogte van deze servicekosten is afhankelijk van het aantal zonnepanelen dat gekozen wordt. De besparing op de energiekosten is altijd hoger dan de maandelijkse bijdrage. 

Persoonlijk advies

De bewoner heeft de keuzemogelijkheid om te kiezen voor 6, 8 of 10 zonnepanelen. Hoe meer zonnepanelen, hoe meer er bespaard wordt. Uiteraard speelt het energieverbruik ook een rol.
De geselecteerde bewoners worden uitgebreid geïnformeerd. 

Meer weten over de mogelijkheden? U kunt contact opnemen met Ciska Hoogeveen, Manager Duurzaamheid via c.hoogeveen@comfort-partners.nl 

Comfort Partners TBI Maak de Toekomst
Comfort Partners TBI Maak de Toekomst