Veiligheid op 1

Comfort Partners zet veiligheid op 1. Dat doen we door het werken conform de TBI-Veiligheidsrichtlijn, door te investeren in trainingen en opleidingen, door goede veiligheidsprocedures te hanteren en te investeren in veilig materieel en materiaal. Daarnaast zijn we voortdurend bezig met het verhogen van het veiligheidsbewustzijn. Want, het bewust veilige gedrag van onze mensen is de basis van onze strategie.

Generieke Poortinstructie

Vanaf 1 april is de Generieke Poortinstructie (GPI) verplicht voor toegang op alle grote bouwplaatsen in Nederland! De GPI vervangt alle algemene veiligheidsinstructies die nu overal apart worden gegeven. Om toegang te krijgen tot de bouwplaatsen moet men de nieuwe GPI volgen en de toets hebben behaald. Onze collega's zijn er klaar voor. 

Het initiatief voor de GPI werd eind vorig jaar door de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVidB) gestart en richt zich op het verhogen en stimuleren van veiligheid en veilig gedrag op bouwplaatsen. Sindsdien hebben steeds meer organisaties zich aangesloten bij de Governance Code.

TBI-veiligheidsdag

Op 20 maart staan we binnen TBI opnieuw stil bij wat veilig werken voor ons betekent. En dat doen we niet alleen. De brancheverenigingen Bouwend Nederland en Techniek Nederland hebben besloten om 20 maart 2019 tot landelijke “Dag van de Veiligheid” uit te roepen. Zij hebben al hun leden aangespoord om hier aan mee te werken. Een sterk initiatief, waarbij wij ons graag aansluiten. Ons thema dit jaar is: Trots op veiligheid.

Veiligheidsdag