Veiligheid

Veiligheid staat bovenaan 

Comfort Partners vind veiligheid in het werk belangrijk. Wij werken conform de TBI-Veiligheidsrichtlijn, door te investeren in trainingen en opleidingen, door goede veiligheidsprocedures te hanteren en te investeren in veilig materieel en materiaal. Daarnaast zijn wij voortdurend bezig met het verhogen van het veiligheidsbewustzijn. Want, het bewust veilige gedrag van onze mensen is de basis van onze strategie.

​Onze veiligheidswaarden

De waarden die TBI hanteert op het gebied van veiligheid, zijn samengevat in vijf verschillende pijlers. Het zijn de bouwstenen van ons veiligheidsprogramma. Ze worden toegepast bij iedere TBI-onderneming. Dat maakt dat de waarden onderdeel zijn van onze algehele cultuur.

  • Wij nemen verantwoordelijkheid voor onze gezamenlijke veiligheid
  • Wij bereiden ons goed voor en bespreken risico’s en dillema’s
  • Wij spreken elkaar aan op onveilig gedrag
  • Wij stoppen onveilig werk
  • Wij houden ons aan de afgesproken regels

Veiligheidsladder

Onze veiligheidscultuur willen wij meten. Wij gebruiken daarvoor de veiligheidsladder. Comfort Partners is in 2021 gecertificeerd op trede 2. Onze veiligheidscultuur blijft onze continue aandacht houden. Wij willen verbeteren en veilig blijven werken. Wij werken toe naar een veiligheidsniveau dat bij onze organisatie past.

De TBI-veiligheidsrichtlijn

Naast de veiligheidswaarden hanteren we binnen TBI ook de veiligheidsrichtlijn. Deze richtlijn geeft de TBI-onderneming richting voor het managen van de veiligheid. De richtlijn bestaat uit vier verschillende onderdelen, waarbij we incidenten blijven terugdringen, leren van eerdere incidenten, een toonaangevende positie ambiëren en samen sterk staan door middel van een gezamenlijke veiligheidsaanpak. 

TBI-veilig app

Binnen TBI hebben wij ook een eigen veiligheidsapp ontwikkeld. Hierin kunnen alle TBI-medewerkers én onderaannemers meldingen maken van veilige én onveilige situaties. Daarnaast worden er verschillende toolboxen en zogenaamde 'leren van..' kaarten toegevoegd. Zo kunnen we van elkaar leren en met elkaar zorgen dat het aantal ongevallen steeds verder afneemt.

Wet- en regelgeving

We werken volgens de geldende wet- en regelgeving. Dat wil zeggen dat Comfort Partners klaar is voor de Gasketelwet. In 2022 heeft Comfort Partners de certificering voor Vakmanschap CO (BRL 6000-25) behaald.

Uiteraard kijken we ook naar de toekomst. De energietransitie vraagt om nieuwe oplossingen. Dit raakt ons als installatiepartner ook. Comfort Partners is voorbereid op de toekomst en heeft het benodigde BRL 6000-21 certificaat behaald. Zo werken wij volgens geldende wet- en regelgeving veilig aan warmtepompen.

Wil je meer weten over het CO Vakmanschap

Certificeringen

VCA Certificaat PDF
ISO 9001 PDF
ISO 14001 PDF
BRL 6000-21/00 PDF
Veiligheidsladder PDF
CO Vakmanschap PDF