MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

Bij Comfort Partners houden wij rekening met de maatschappelijke effecten van al onze werkzaamheden. Dat geldt voor alle bedrijfsprocessen: zowel voor inkoop, verkoop en onderhoud, als voor HR, finance en marketingcommunicatie. MVO is verankerd in de strategische pijlers. Daarmee is maatschappelijk verantwoord ondernemen voor ons geen project, maar een duidelijke visie op de kernactiviteiten van onze organisatie. Strategische pijlers (People, Planet, Profit)

Ontwikkeling van medewerkers: Streven naar de inzetbaarheid van goed opgeleide en succesvolle professionals met de juiste competenties, die de onderneming versterken en tegelijkertijd de concurrentiepositie bevorderen. 

Onderscheidend portfolio: De energietransitie daagt de installateur uit om duurzame proposities te ontwikkelen. Een goede projectbeheersing en verscheidenheid in de orderportefeuille zijn noodzakelijke voorwaarden voor een gezond rendement en een solide financiële positie. Wij versterken onze marktpositie door dichtbij de klantvraag te innoveren. Door te denken vanuit de processen van opdrachtgevers en partners zorgt Comfort Partners voor aansluiting op de markt.

Duurzaam installeren: Duurzaam ondernemen is steeds meer een onderdeel van de bedrijfsvoering van de opdrachtgevers en de energietransitie betekent een grote opgave voor de installatiebranche. Wij willen een  belangrijke rol spelen in deze opgave. De medewerkers worden gestimuleerd om kritisch en creatief naar de bedrijfsactiviteiten te kijken en innovatieve ideeën te ontwikkelen voor opdrachtgevers en partners. Op deze manier streeft Comfort Partners gezamenlijk naar duurzame installatieoplossingen en creëren wij kansen voor de onderneming.

CO₂-reductie

Het reduceren en voorkomen van CO₂-uitstoot is voor Comfort Partners erg belangrijk. Door constant op zoek te zijn naar mogelijkheden om te verbeteren, ontwikkelen wij steeds betere innovaties en initiatieven die bijdragen aan verdere reductie. Wij werken daarbij samen met ketenpartijen, overheden en kennispartners om een toonaangevend resultaat te behalen. 

CO₂-prestatieladder

Wij maken bij Comfort Partners gebruik van de CO₂-prestatieladder. Dit instrument helpt bedrijven te stimuleren om de eigen CO₂-uitstoot en die van leveranciers te kennen. Het helpt om te blijven zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen. Daarnaast stimuleert de ladder om de maatregelen uit te voeren en de kennis transparant te delen en om samen met partners actief door te gaan met het verder terugdringen van de CO₂-uitstoot. Momenteel zijn wij in voorbereiding om ons binnen afzienbare tijd te certificeren op niveau 4 van deze ladder. 

Carbon Footprint Analyse

Ieder jaar voeren wij een Carbon Footprint Analyse (CFA) uit. In dit rapport vindt u onze resultaten over het geanalyseerde jaar. 

Carbon Footprint 2020 PDF

Eindverantwoordelijkheid 

Maatschappelijke betrokkenheid zit in het DNA van de TBI-ondernemingen, waarmee het concern betrokken is bij een groot aantal initiatieven buiten de dagelijkse bedrijfsvoering. De Raad van Bestuur van TBI Holdings draagt de eindverantwoordelijkheid voor de strategische MVO-doelstellingen. De Raad van Bestuur stelt de doelstellingen vast waarop de prestatie wordt beoordeeld. De Voorzitter van de Raad van Bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid en wordt hierin geadviseerd door de MVO-manager. Deze adviseert de Raad van Bestuur over strategische ontwikkelingen, monitort de integratie van MVO in de managementprocessen en overziet de MVO-doelstellingen en de totale prestatie van de onderneming. De MVO-manager werkt hiervoor nauw samen met voor MVO verantwoordelijke functionarissen binnen de TBI-ondernemingen.

Innovatie: Maak de Toekomst

Wij leven in een tijd van grote maatschappelijke en technologische veranderingen. Om hier goed op in te spelen zijn ondernemerschap en wendbaarheid cruciaal. TBI stimuleert innovaties. De jaarlijkse TBI Innovatieprijs stimuleert alle medewerkers om na te denken over oplossingen voor de toekomst. “We hebben innovatie een integraal onderdeel gemaakt van onze bedrijfscultuur. Daarom ben ik ook overtuigd dat deze winnaars, finalisten en deelnemers van de Innovatieprijs echt het ‘topje van de ijsberg’ zijn.” aldus Douwe van den Wall Bake, Innovatiemanager TBI Holdings. 

"Wij hebben aandacht voor wonen voor nu en in de toekomst." Zo maken wij het verschil!