van een huis een thuis maken

Een duurzame omgeving begint dichtbij huis

Met de kennis die de afgelopen veertig jaar is opgedaan, hebben wij inmiddels al tienduizenden woningen voorzien van installaties en zorgen wij ervoor dat de installaties van ruim 350.000 woningen dagelijks comfortabel en probleemloos functioneren. De ambities van de Bouwagenda zien we terug in onze missie: ’Comfort Partners maakt van een huis thuis’ en in onze strategie op weg naar 2022. 

De komende jaren is onze strategie gericht op drie pijlers:

 1. Ontwikkeling van medewerkers
 2. Duurzaam installeren
 3. Onderscheidend portfolio

 

Onze missie

Ons werkgebied bevindt zich in en rondom de woning. Wij helpen onze woningen te verduurzamen door middel van hoogwaardige technologische oplossingen. Wij helpen onze maatschappij bij de elektrificatie van mobiliteit en ontwikkeling naar duurzame energievoorziening. ‪Wij faciliteren een veilige, duurzame en comfortabele leefomgeving. ‪Wij werken samen met onze klanten en leveranciers op een betrouwbare, open en pro actieve manier.

Onze visie

In 2050 moet de gehele woningvoorraad energieneutraal zijn. Technologische ontwikkelingen, ruimtelijke inrichting en de energietransitie zorgen ervoor dat we als installatiebedrijf een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de verduurzaming van onze woningvoorraad. Digitalisering gaat zorgen voor nieuwe efficiënte oplossingen voor het beheer en onderhoud van installaties.

Onze doelstelling

Van een huis een thuis maken, drijft ons iedere dag om de beste (technische) oplossingen en serviceconcepten te ontwikkelen. Dat doen we door consumentgericht te denken en te handelen. Hierdoor willen wij ons blijven verbeteren, waardoor wij uitgroeien tot de meest gewaardeerde ketenpartner in de Nederlandse woningbouwmarkt. 

Onze klanten

Wij vinden het zeer belangrijk dat onze opdrachtgevers en de eindgebruikers van de installaties tevreden zijn. Zowel over onze service als over de installaties. Omdat we ons blijven verbeteren en constant willen leren, gaan we met opdrachtgevers en eindgebruikers in gesprek. Dat doen we bijvoorbeeld door een NPS-meting. NPS staat voor Net Promoter Score en geeft ons inzicht in de mate waarin klanten en opdrachtgevers onze organisatie aanbevelen aan anderen. Een aantal van die reacties uit het NPS-onderzoek en andere feedbackmomenten delen we graag! Wij nodigen u ook uit om onze enquête in te vullen.

Kernwaarden

Betrokken

Maatschappelijke en technologische veranderingen houden ons scherp. We zijn betrokken bij mens en milieu. We zorgen voor de verduurzaming van de woningvoorraad met slimme systemen. Veilig werken is de norm. Er is oog en aandacht voor elkaar. Zo maken we het verschil.

Verbindend

We staan midden in de samenleving en zijn de verbindende schakel tijdens de energietransitie voor mensen, woningbouw en mobiliteit. We zetten onze expertise in om een meerwaarde te bieden aan onze klanten. Met onze oplossingen leveren we een actieve bijdrage aan gezamenlijke doelen. We delen onze kennis graag om samen verder te komen.

Resultaatgericht

We hebben focus op het behalen van goede resultaten voor onze opdrachtgevers en onszelf. We doen wat we zeggen. We maken duidelijke afspraken en verbeteren dagelijks ons werk. Onze expertises zorgen ervoor dat we de juiste kennispartner zijn.

Ons team

Vanuit het hoofdkantoor in Rotterdam geeft het directieteam dagelijks leiding aan de organisatie. In Rotterdam bevinden zich ook de staffuncties Finance & Control, HR, QHSE, ICT, Commercie en Marketing & Communicatie. De lijnen met de regio's zijn kort, waardoor er veel direct contact is met de collega's in het hele land. Dit zorgt voor een open en transparante cultuur waarin we elkaar durven aanspreken op verbetering. Hierdoor groeien we gezamenlijk en worden we samen beter. We werken hard aan hetzelfde doel en dit merk je ook aan de gedrevenheid van het hele team.

Veiligheid op 1

Comfort Partners zet veiligheid op 1. Dat doen we door het werken conform de TBI-Veiligheidsrichtlijn, door te investeren in trainingen en opleidingen, door goede veiligheidsprocedures te hanteren en te investeren in veilig materieel en materiaal. Daarnaast zijn we voortdurend bezig met het verhogen van het veiligheidsbewustzijn. Want, het bewust veilige gedrag van onze mensen is de basis van onze strategie.

INNOVATIE: MAAK DE TOEKOMST

We leven in een tijd van grote maatschappelijke en technologische veranderingen. Om hier goed op in te spelen zijn ondernemerschap en wendbaarheid cruciaal. TBI stimuleert innovaties. De jaarlijkse TBI Innovatieprijs stimuleert alle medewerkers om na te denken over oplossingen voor de toekomst. “We hebben innovatie een integraal onderdeel gemaakt van onze bedrijfscultuur. Daarom ben ik ook overtuigd dat deze winnaars, finalisten en deelnemers van de Innovatieprijs echt het ‘topje van de ijsberg’ zijn.” aldus Douwe van den Wall Bake, Innovatiemanager TBI Holdings. 

Zeven finalisten, twee winnaars

Uit dertig hoogwaardige inzendingen werden in 2019, tijdens de voorrondes van de innovatieprijs in oktober, maar liefst zeven inzendingen gekozen. De vakkundige jury koos naast de eerder genoemde teams ook voor:

 • e-CO2tainer – een mobiele energiecontainer (Mobilis en Comfort Partners)
 • Space isolatie – superkrachtige, circulaire spouwmuurisolatie! (ERA Contour)
 • Intelligente Energie Regisseur – energiemanagementsysteem voor woningen (Soltegro)
 • Circulair woonconcept – remontabel houtbouw woning (TBI WOONlab)
 • Kraamkamer voor sociale innovatie – nieuwe manieren van (samen)werken (Croonwolter&Dros – 1HR)
CO2 prestatieladder Comfort Partners

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Bij Comfort Partners houden we rekening met de maatschappelijke effecten van al onze werkzaamheden. Dat geldt voor alle bedrijfsprocessen: zowel voor inkoop, verkoop en onderhoud, als voor HR, finance en marketingcommunicatie. MVO is verankerd in de strategische pijlers. Daarmee is maatschappelijk verantwoord ondernemen voor ons geen project, maar een duidelijke visie op de kernactiviteiten van onze organisatie. 

Strategische pijlers (People, Planet, Profit)

 1. Ontwikkeling van medewerkers: Streven naar de inzetbaarheid van goed opgeleide en succesvolle professionals met de juiste competenties, die de onderneming versterken en tegelijkertijd de concurrentiepositie bevorderen. 
 2. Duurzaam installeren: Duurzaam ondernemen is steeds meer een onderdeel van de bedrijfsvoering van de opdrachtgevers en de energietransitie betekent een grote opgave voor de installatiebranche. Wij willen een  belangrijke rol spelen in deze opgave. De medewerkers worden gestimuleerd om kritisch en creatief naar de bedrijfsactiviteiten te kijken en innovatieve ideeën te ontwikkelen voor de klanten. Op deze manier streeft Comfort Partners gezamenlijk naar duurzame installatieoplossingen voor opdrachtgevers en creëren ze kansen voor de onderneming.
 3. Onderscheidend portfolio: De energietransitie daagt de installateur uit om duurzame proposities te ontwikkelen. Een goede projectbeheersing en verscheidenheid in de orderportefeuille zijn noodzakelijke voorwaarden voor een gezond rendement en een solide financiële positie. We versterken onze marktpositie door dichtbij de klantvraag te innoveren. Door te denken vanuit de processen van de klanten zorgt Comfort Partners voor aansluiting op de markt.

 

CO₂-reductie

Het reduceren en voorkomen van CO₂-uitstoot is voor Comfort Partners erg belangrijk. Door constant op zoek te zijn naar mogelijkheden om te verbeteren, ontwikkelen we steeds betere innovaties en initiatieven die bijdragen aan verdere reductie. We werken daarbij samen met ketenpartijen, overheden en kennispartners om een toonaangevend resultaat te behalen. 

CO₂-prestatieladder

We maken bij Comfort Partners gebruik van de CO₂-prestatieladder. Dit instrument helpt bedrijven te stimuleren om de eigen CO₂-uitstoot en die van leveranciers te kennen. Het helpt om te blijven zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen. Daarnaast stimuleert de ladder om de maatregelen uit te voeren en de kennis transparant te delen en om samen met partners actief door te gaan met het verder terugdringen van de CO₂-uitstoot. Momenteel zijn we in voorbereiding om ons binnen afzienbare tijd te certificeren op niveau 4 van deze ladder. 

Carbon Footprint Analyse

Ieder jaar voeren we een Carbon Footprint Analyse (CFA) uit. In dit rapport vindt u onze resultaten over het geanalyseerde jaar. U kunt het laatste CFA-rapport downloaden via onderstaande link.

Eindverantwoordelijkheid 

Maatschappelijke betrokkenheid zit in het DNA van de TBI-ondernemingen, waarmee eht concern betrokken is bij een groot aantal initiatieven buiten de dagelijkse bedrijfsvoering. De Raad van Bestuur van TBI Holdings draagt de eindverantwoordelijkheid voor de strategische MVO-doelstellingen. De Raad van Bestuur stelt de doelstellingen vast waarop de prestatie wordt beoordeeld. De Voorzitter van de Raad van Bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid en wordt hierin geadviseerd door de MVO-manager. Deze adviseert de Raad van Bestuur over strategische ontwikkelingen, monitort de integratie van MVO in de managementprocessen en overziet de MVO-doelstellingen en de totale prestatie van de onderneming. De MVO-manager werkt hiervoor nauw samen met voor MVO verantwoordelijke functionarissen binnen de TBI-ondernemingen.

Comfort Partners draagt Halte Zomervilla een warm hart en een warm thuis toe

Bij Halte Zomervilla wordt een thuis geboden die iedere ouder voor zijn kind wenst met als belangrijkste pijlers: liefde, sfeer, aandacht, welzijn, respect en verbondenheid met de omgeving. In de vorm van een sponsorcontract verzorgen wij hier met alle plezier het beheer en onderhoud van de verwarmingsinstallaties. Lees hier meer.
 

Certificeringen en lidmaatschappen

 • De internationale ISO 9001-norm vormt een eisenkader voor een kwaliteitsmanagementsysteem. ISO 9001 benadrukt het belang van de wensen van de klant, van kwaliteit en van continue ontwikkeling. Door processen en prestaties te verbeteren, voldoet onze organisatie beter aan de behoeften van onze klanten.
 • De internationale ISO 14001-norm bepaalt aan welke eisen een milieumanagementsysteem moet voldoen. Met deze certificering laten wij zien dat u wij onze milieuprestaties willen verbeteren door efficiënter gebruik te maken van grondstoffen en verspilling te reduceren.
 • BRL 6000-21 versie 2019: Sinds 1 oktober 2014 geldt voor de aanleg van een bodemenergiesysteem een wettelijke certificering. Opdrachtgevers (consumenten of bedrijven, aannemer of installateur) zijn sindsdien verplicht om werkzaamheden aan een bodemenergiesysteem door een Bodem+ erkend bedrijf te laten uitvoeren. Onze vestigingen in Zwaag en Heinkenszand zijn in het bezit van dit certificaat.
 • VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. Met het VCA-certificaat leggen wij de basis om iedere dag weer veilig en gezond aan de slag te gaan.
 • LidmaatschapTechniek Nederland; Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.
 • OK CV het kwaliteitslabel voor gediplomeerde monteurs: OK CV is een vrijwillig kwaliteitslabel dat is ontwikkeld door Techniek Nederland (de ondernemersorganisatie voor technische installatiebedrijven), VFK (de vereniging van ketelfabrikanten) en de RvO (voorheen Agentschap NL). OK CV krijgt financiële steun van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

"Wij hebben AANDACHT VOOR WONEN voor nu en in de toekomst." Zo maken wij het VERSCHIL!

Contact met ons

TBI 2020