Van een huis een thuis maken

Een duurzame omgeving begint dichtbij huis

Met de kennis die de afgelopen veertig jaar is opgedaan, hebben wij inmiddels al tienduizenden woningen voorzien van installaties en zorgen wij ervoor dat de installaties van ruim 350.000 woningen dagelijks comfortabel en probleemloos functioneren. De ambities van de Bouwagenda zien we terug in onze missie: ’Comfort Partners maakt van een huis thuis’ en in onze strategie op weg naar 2022. 

De komende jaren is onze strategie gericht op drie pijlers:

  1. Ontwikkeling van medewerkers
  2. Duurzaam installeren
  3. Onderscheidend portfolio

Onze missie

Ons werkgebied bevindt zich in en rondom de woning. Wij helpen onze woningen te verduurzamen door middel van hoogwaardige technologische oplossingen. Wij helpen onze maatschappij bij de elektrificatie van mobiliteit en ontwikkeling naar duurzame energievoorziening. ‪Wij faciliteren een veilige, duurzame en comfortabele leefomgeving. ‪Wij werken samen met onze klanten en leveranciers op een betrouwbare, open en pro actieve manier.

Onze visie

In 2050 moet de gehele woningvoorraad energieneutraal zijn. Technologische ontwikkelingen, ruimtelijke inrichting en de energietransitie zorgen ervoor dat we als installatiebedrijf een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de verduurzaming van onze woningvoorraad. Digitalisering gaat zorgen voor nieuwe efficiënte oplossingen voor het beheer en onderhoud van installaties.

Onze doelstelling

Van een huis een thuis maken, drijft ons iedere dag om de beste (technische) oplossingen en serviceconcepten te ontwikkelen. Dat doen we door consumentgericht te denken en te handelen. Hierdoor willen wij ons blijven verbeteren, waardoor wij uitgroeien tot de meest gewaardeerde ketenpartner in de Nederlandse woningbouwmarkt. 

Onze klanten

Wij vinden het zeer belangrijk dat onze opdrachtgevers en de eindgebruikers van de installaties tevreden zijn. Zowel over onze service als over de installaties. Omdat we ons blijven verbeteren en constant willen leren, gaan we met opdrachtgevers en eindgebruikers in gesprek. Dat doen we bijvoorbeeld door een NPS-meting. NPS staat voor Net Promoter Score en geeft ons inzicht in de mate waarin klanten en opdrachtgevers onze organisatie aanbevelen aan anderen. Een aantal van die reacties uit het NPS-onderzoek en andere feedbackmomenten delen we graag! Wij nodigen u ook uit om onze enquête in te vullen.

Kernwaarden

Betrokken

Maatschappelijke en technologische veranderingen houden ons scherp. We zijn betrokken bij mens en milieu. We zorgen voor de verduurzaming van de woningvoorraad met slimme systemen. Veilig werken is de norm. Er is oog en aandacht voor elkaar. Zo maken we het verschil.

Verbindend

We staan midden in de samenleving en zijn de verbindende schakel tijdens de energietransitie voor mensen, woningbouw en mobiliteit. We zetten onze expertise in om een meerwaarde te bieden aan onze klanten. Met onze oplossingen leveren we een actieve bijdrage aan gezamenlijke doelen. We delen onze kennis graag om samen verder te komen.

Resultaatgericht

We hebben focus op het behalen van goede resultaten voor onze opdrachtgevers en onszelf. We doen wat we zeggen. We maken duidelijke afspraken en verbeteren dagelijks ons werk. Onze expertises zorgen ervoor dat we de juiste kennispartner zijn.

Ons team

Vanuit het hoofdkantoor in Amsterdam geeft het directieteam dagelijks leiding aan de organisatie. De lijnen met de regio's zijn kort, waardoor er veel direct contact is met de collega's in het hele land. Dit zorgt voor een open en transparante cultuur waarin we elkaar durven aanspreken op verbetering. Hierdoor groeien we gezamenlijk en worden we samen beter. We werken hard aan hetzelfde doel en dit merk je ook aan de gedrevenheid van het hele team.

"Wij hebben aandacht voor wonen voor nu en in de toekomst." Zo maken wij het verschil!