Veiligheid op 1

Wij werken door. Want als de bouw en het beheer en onderhoud stopt, kunnen we geen huizen meer bouwen en onderhouden. En dat is wél nodig. Nu, maar ook straks. Daarom gaan wij door.
Voor Nederland en voor ons allemaal. Met genoeg afstand, en zorg voor elkaar. Comfort Partners ondersteunt de campagne van Bouwend Nederland. "Wij zijn doorbouwers."

Helaas heeft de Veiligheidsdag 2020 en 2021 geen doorgang kunnen vinden door Corona. De film is voor Corona opgenomen.

Comfort Partners zet veiligheid op 1

Dat doen we door het werken conform de TBI-Veiligheidsrichtlijn, door te investeren in trainingen en opleidingen, door goede veiligheidsprocedures te hanteren en te investeren in veilig materieel en materiaal. Daarnaast zijn we voortdurend bezig met het verhogen van het veiligheidsbewustzijn. Want, het bewust veilige gedrag van onze mensen is de basis van onze strategie.

Generieke Poortinstructie

Vanaf 1 april 2019 is de Generieke Poortinstructie (GPI) verplicht voor toegang op alle grote bouwplaatsen in Nederland! De GPI vervangt alle algemene veiligheidsinstructies die nu overal apart worden gegeven. Om toegang te krijgen tot de bouwplaatsen moet men de nieuwe GPI volgen en de toets hebben behaald. Onze collega's zijn er klaar voor. 

Het initiatief voor de GPI werd eind vorig jaar door de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVidB) gestart en richt zich op het verhogen en stimuleren van veiligheid en veilig gedrag op bouwplaatsen. Sindsdien hebben steeds meer organisaties zich aangesloten bij de Governance Code.

TBI-veiligheidsdag

Ieder jaar staan we binnen alle TBI-onderningen stil bij wat veilig werken voor ons betekent. En dat doen we niet alleen. De brancheverenigingen Bouwend Nederland en Techniek Nederland hebben besloten om 24 maart 2021 tot landelijke “Dag van de Veiligheid” uit te roepen. Zij hebben al hun leden aangespoord om hier aan mee te werken. Een sterk initiatief, waarbij wij ons graag aansluiten. Ons thema dit jaar is: Trots op veiligheid.

De TBI-Veiligheidsladder

Naast de veiligheidswaarden en veiligheidsrichtlijn wordt ook de veiligheidsladder toegepast. Deze ladder geeft de verschillende niveaus en de bijbehorende de houding tegenover veiligheid aan. Comfort Partners ambieert om de hoogste treden in de ladder te behalen. De ladder maakt de te nemen stappen hierbij inzichtelijk. Het gebruik van de veiligheidswaarden en de richtlijnen werkt hier ook sterk aan mee. We werken eraan om trede 3 te bereiken in 2020.

​Onze veiligheidswaarden

De waarden die TBI hanteert op het gebied van veiligheid, zijn samengevat in vijf verschillende pijlers. Het zijn de bouwstenen van ons veiligheidsprogramma. Ze worden toegepast bij iedere TBI-onderneming. Dat maakt dat de waarden onderdeel zijn van onze algehele cultuur. 

  • We nemen verantwoordelijkheid voor onze gezamenlijke veiligheid
  • We bereiden ons goed voor en bespreken risico’s en dillema’s
  • We spreken elkaar aan op onveilig gedrag
  • We stoppen onveilig werk
  • We houden ons aan de afgesproken regels

De TBI-veiligheidsrichtlijn

Naast de veiligheidswaarden hanteren we binnen TBI ook de veiligheidsrichtlijn. Deze richtlijn geeft de TBI-onderneming richting voor het managen van de veiligheid. De richtlijn bestaat uit vier verschillende onderdelen, waarbij we incidenten blijven terugdringen, leren van eerdere incidenten, een toonaangevende positie ambiëren en samen sterk staan door middel van een gezamenlijke veiligheidsaanpak. 

Comfort Partners TBI Maak de Toekomst
Comfort Partners TBI Maak de Toekomst

TBIveilig app

Binnen TBI hebben we ook een eigen veiligheidsapp ontwikkeld. Hierin kunnen alle TBI-medewerkers én onderaannemers meldingen maken van veilige én onveilige situaties. Daarnaast worden er verschillende toolboxen en zogenaamde 'leren van..' kaarten toegevoegd. Zo kunnen we van elkaar leren en met elkaar zorgen dat het aantal ongevallen steeds verder afneemt.

TBI is onderschrijver van de Governance Code Veiligheid in de Bouw! Benieuwd wat dit betekent?

Lees meer