optimaal woongemak en leefbaarheid

Nieuwbouw woningen

Comfort Partners streeft naar optimaal woongemak en leefbaarheid. Dat begint al bij de bouw en ontwikkeling van een woning. Onze specialisten sturen en denken mee in het volledige bouwproces. Van begin tot eind. Op deze wijze zorgen we ervoor dat we altijd efficiënt en effectief samenwerken, met de beste installaties en altijd met een toonaangevend resultaat. 

Alle projecten

Lees meer

Conceptontwikkeling

Bij Comfort Partners maken we van een huis een thuis. Dat doen we niet alleen door woningen te voorzien van de beste installaties, maar ook door constant aan de slag te gaan met nieuwe concepten en processen. Alle oplossingen en concepten die Comfort Partners aanbiedt, bestaan uit een aantal basisingrediënten: comfortabel, veel keuzevrijheid, betaalbaar en duurzaam. Deze ingrediënten vormen samen de beste concepten. Zo verbeteren we onze dienstverlening, ons productaanbod en sluiten we nog beter aan bij de wens van de eindgebruiker.

BENG, de nieuwe rekenmethodiek voor energiezuinig bouwen

De bouw- en installatiesector krijgt dit jaar te maken met de introductie van BENG, de nieuwe rekenmethodiek voor energiezuinig bouwen. Deze Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG)-wetgeving vervangt de huidige EPC-methodiek. Hoewel BENG een logische en noodzakelijke ontwikkeling is, leidt de nieuwe wetgeving tot heel wat ingrijpende consequenties.

BENG is al in werking getreden

Voor overheidsgebouwen is BENG al sinds 1 januari 2020 in werking; per 1 januari 2021 moeten alle nieuwbouwprojecten aan de BENG-eisen voldoen. Aanleiding voor de herziening van de huidige EPC-bepalingsmethode is dat er in de oude versie diverse vernieuwende energieaspecten ontbraken. De nieuwe Nederlands Technische Afspraak (NTA) 8800, die aan de basis ligt van BENG, brengt hier verandering in.

BENG-eisen verschillend per type gebouw

De BENG-eisen zijn verschillend voor ieder gebouwtype. Op de RVO-website worden verschillende voorbeelden gegeven van hoe te voldoen aan BENG voor zowel woningen als utiliteitsgebouwen. Duidelijk komt naar voren dat de samenhang tussen het beperken van de energievraag en het gebruik van innovatieve duurzame technieken nog groter wordt dan in de huidige EPC. Verder kun je er lezen dat de energieprestatie bij BENG wordt vastgesteld aan de hand van drie individueel bepaalde eisen:

Energiebehoefte
De maximale energiebehoefte in kWh per m² gebruiksoppervlak per jaar (kWh/m2/jr). Hierbij zijn de aandachtspunten:

  1. Het stedenbouwkundig ontwerp, de oriëntatie en de verhouding ten opzichte van het gebruiksoppervlak (compactheid).
  2. De isolatie, luchtdichtheid, ventilatie en zonwering.

Energiegebruik
De hoeveelheid fossiele energie in kWh per m2 gebruiksoppervlak die per jaar nodig is voor verwarming, koeling en warm tapwater. Hierbij zijn de belangrijkste aandachtspunten:

  • Efficiënte installaties, zoals laag-temperatuur-afgiftesystemen, korte warmtapwaterleidingen, warmteterugwinning en warmtepompen.

Het aandeel hernieuwbare energie
Het percentage hernieuwbare energie van het totale energieverbruik met als belangrijkste aandachtspunt:

  • Het toepassen van bodemenergie, warmtepompen, het gebruik van zonneboilers en PV, het gebruik van omgevingswarmte, en (indien hernieuwbaar) externe warmtelevering.

"Wij hebben AANDACHT VOOR WONEN voor nu en in de toekomst." Zo maken wij het VERSCHIL!

Contact