Opleidings- en ontmoetingsplek

Comfort Partners heeft een eigen opleidings- en ontmoetingsplek voor monteurs en operationele binnendienst. Het kenniscentrum te Amsterdam is een plek voor collega’s om te on-boarden, te trainen, elkaar te ontmoeten en kennis uit te wisselen.

ATAG PERFECT II SHR 24/35 (Ti/T NZ)

Geen storingscode

Bij blokkeringen is afwisselend een b en een cijfer zichtbaar. Blokkeringen kunnen door de toestelregeling uit zichzelf opgeheven worden. De volgende blokkeringen kunnen zichtbaar zijn:

b0, b1, b3, b4, b5, b6, b7

Bij vergrendelingen is afwisselend een E en een cijfer zichtbaar. Vergrendelingen zijn uitsluitend op te heffen door het bedienen van de reset-toets. De volgende vergrendelingen kunnen zichtbaar zijn:

E0, E2, E4, E5, E9

ATAG PERFECT II SHR 24/35 (Ti/T NZ) – VEEL VOORKOMENDE STORINGEN

Geen CV maar wel warm water

Oplossingen:

Brand het lampje links boven naast het radiatorsymbool? Zo niet: druk het knopje linksboven in totdat het lampje aan gaat.

Druppelende warm waterkraan: Een van de tappunten in de woning drupt of sluit niet goed waardoor het toestel niet omschakelt naar de cv-stand.

Warmwater tappunt goed dichtdraaien.

Radiatoren dicht: Minimaal 3 radiatoren volledig open zetten (bij voorkeur de volledige verdieping waar de kamerthermostaat hangt)

Geen warm water maar wel CV

Oplossing: Brand het lampje links midden naast het kraansymbool? Zo niet: druk het knopje links midden in totdat het lampje aan gaat.

ATAG PERFECT II SHR 24/35 (Ti/T NZ) – STORINGSCODES

Storingscode b0 Aanvoerwatertemperatuur stijgt te snel.

Oplossingen:

Systeem ontluchten: Hoogste punt in de installatie ontluchten.

Radiatoren dicht: Minimaal 3 radiatoren volledig open zetten (bij voorkeur de volledige verdieping waar de kamerthermostaat hangt).

Storingscode b1 Temperatuurverschil tussen aanvoer en retour te groot.

Oplossingen:

Systeem ontluchten: Hoogste punt in de installatie ontluchten.

Radiatoren dicht: Minimaal 3 radiatoren volledig open zetten (bij voorkeur de

volledige verdieping waar de kamerthermostaat hangt).

Storingscode b3 Maximale rookgastemperatuur is overschreden.

Oplossingen:

Mogelijk is de rookgasafvoer verstopt. Deze storing vereist de hulp van een monteur.

Storingscode b4 Maximale aanvoerwatertemperatuur overschreden.

Oplossingen:

Deze storing vereist de hulp van een monteur.

Storingscode b5 Maximale retourwatertemperatuur overschreden.

Oplossingen:

Deze storing vereist de hulp van een monteur.

Storingscode b6 Retourtemperatuur hoger dan aanvoertemperatuur.

Oplossingen: Mogelijk is de circulatiepomp verkeerd om gemonteerd. Deze storing vereist de hulp van een monteur.

Storingscode b7 Algemene blokkeringsingang open.

Waterdruk te laag: Waterdrukmeter aan de bovenkant van het display onder de 1 bar.

Oplossing: Cv ketel bijvullen tot minimaal 1,5 bar Let op! Na het bijvullen zal de cv ketel in het ontluchtingsprogramma gaan. Het display zal ongeveer 17 minuten een A aangeven en zal daarna zelf herstarten.

Storingscode E0 Ten onrechte vlam geconstateerd.

Oplossingen:

Draai de gaskraan bij de ketel dicht. Mogelijk ionisatie-elektrode defect, deze storing vereist de hulp van een monteur.

Storingscode E2 Geen vlamvorming.

Oplossingen:

Bent u nieuwe bewoner? Controleer de hoofdgaskraan in de meterkast. Als deze geopend wordt +/- 15 minuten wachten en daarna toestel resetten met knop waar een R (rechtsonder) op staat.

Heeft u een nieuwe gasmeter gehad? Zo ja toestel resetten met knop waar een R (rechtsonder)op staat.

Staat de gaskraan onder de cv-ketel dicht? Zo ja deze openen en toestel resetten met knop waar een R (rechtsonder) op staat.

Storingscode E4 Besturing.

Er is sprake van een programma fout. Toestel resetten met knop waar een R (rechtsonder) op staat.

Storingscode E5 Ventilator.

Ventilator draait niet of blijft draaien? Toestel resetten met knop waar een R (rechtsonder) op staat.

Storingscode E9 Maximaaltemperatuur.

Oplossingen:

Systeem ontluchten: Hoogste punt in de installatie ontluchten.

Radiatoren dicht: Minimaal 3 radiatoren volledig open zetten (bij voorkeur de volledige verdieping waar de kamerthermostaat hangt).

AWB THERMOMASTER 2 HR 28.01W/28.02WT/32.01W/32.02 WT

AWB THERMOMASTER 2 HR 28.01W/28.02WT/32.01W/32.02 WT – VEEL VOORKOMENDE STORINGEN

Geen CV maar wel warm water. Op het display is code 8 of 9 te zien (maar niet knipperend).

Oplossingen:

Waterdruk te laag: Waterdruk is onder de 1 bar. Dit is af te lezen op de drukmeter boven het display. Cv-ketel bijvullen tot minimaal 1.5 bar.

Systeem ontluchten: Hoogste punt in de installatie ontluchten.

Radiatoren dicht: Minimaal 3 radiatoren volledig open zetten (bij voorkeur de volledige verdieping waar de kamerthermostaat hangt).

Druppelende warm waterkraan: Een van de tappunten in de woning drupt of sluit niet goed waardoor het toestel niet omschakelt naar de cv-stand.

Warmwater tappunt goed dichtdraaien.

CV komt niet op temperatuur en slecht warm water

Oplossing:

Waterdruk te laag: Waterdruk is onder de 1 bar. Dit is af te lezen op de drukmeter boven het display. Cv-ketel bijvullen tot minimaal 1.5 bar

AWB THERMOMASTER 2 HR 28.01W/28.02WT/32.01W/32.02 WT – STORINGSCODES

Storingscode 0-0 Ionisatiestoring in rust.

De onstekingspen is mogelijk defect. Mogelijk loopt het condenswater langs de ontstekingspen naar buiten.

Oplossing: De ketel moet gecontroleerd worden op lekkage, mogelijk dient de ontstekingspen en de pakking vervangen te worden. Deze storing vereist de hulp van een monteur.

Storingscode 0-1 Kortsluiting in 24 V circuit.

Er is sprake van een kortsluiting in het 24 volt circuit. Het gasblok en/of kabelboom dient vervangen te worden.

Oplossing: Deze storing vereist de hulp van een monteur.

Storingscode 0-2 Ionisatiestoring in bedrijf.

Oplossingen:

Bent u nieuwe bewoner? Controleer de hoofdgaskraan in de meterkast. Als deze geopend wordt +/- 15 minuten wachten en daarna het toestel resetten door de resetknop (linker rode knop) enkele seconden ingedrukt te houden.

Heeft u een nieuwe gasmeter gehad? Zo ja toestel resetten door de resetknop (linker rode knop) enkele seconden ingedrukt te houden.

Staat de gaskraan onder de cv-ketel dicht? Zo ja deze openen en toestel daarna resetten door de resetknop (linker rode knop) enkele seconden ingedrukt te houden.

Storingscode 0-3, 1-7 Interne fout mcba.

Oplossing: Deze storing vereist de hulp van een monteur.

Mogelijke oorzaken storing: Kortsluiting van het gasblok, Kortsluiting van de sensoren

Storingstool CV-ketels 15 Branderautomaat defect.

Mogelijke oplossingen voor deze storing:

De bedrading moet gecontroleerd worden en zo nodig worden vervangen.

De sensoren moeten gecontroleerd worden en zo nodig worden vervangen.

Gasblok moet gecontroleerd worden en zo nodig worden vervangen.

Branderautomaat moet eventueel worden vervangen.

Storingscode 0-4 Interne fout mcba.

Oplossing: De netspanning kan van het toestel af zijn geweest. Probeer het toestel te resetten door de resetknop (linker rode knop) enkele seconden ingedrukt te houden.

Storingscodes 0-5, 0-6, 0-7, 0-9, 1-0, 1-3, 1-5, 1-6, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4. Interne fout mcba.

Oplossing: De netspanning kan van het toestel af zijn geweest. Probeer het toestel te resetten door de resetknop (linker rode knop) enkele seconden ingedrukt te houden.

Storingscode 0-8 Luchtdrukschakelaar sluit niet.

Oplossing: Deze storing vereist de hulp van een monteur.

Deze storing heeft mogelijk deze oorzaken:

De luchtdrukschakelaar is defect, De rookgas afvoer is verstopt, De slang van de luchtdrukschakelaar is geknikt of defect, De bedrading van de luchtdrukschakelaar zit los of is defect, Warmte wisselaar is inwendig verstopt.

Mogelijke oplossingen voor deze storing:

De luchtdrukschakelaar dient vervangen te worden, De rookgas afvoer dient gecontroleerd te worden en zo nodig dient deze gereinigd te worden, De slang controleren en deze in orde brengen, De bedrading in orde maken en zo nodig deze vervangen, De warmte wisselaar moet eventueel vervangen worden.

Storingscode 1-1 Communicatiefout.

Oplossing: Deze storing vereist de hulp van een monteur. Er is een communicatiefout. Deze storing wordt mogelijk veroorzaakt door een kortsluiting in de bandkabel of een kortsluiting in het display.

De bandkabel dient vervangen te worden, eventueel moet het display ook vervangen worden.

Storingscode 1-2 Interne fout mcba.

Oplossing: Deze storing vereist de hulp van een monteur. Er is een interne fout in de branderautomaat.

Deze storing heeft de volgende oorzaken:

De zekering in de branderautomaat is defect, Er is kortsluiting in de kabelboom, Er is kortsluiting in de motor van de driewegklep.

Storingscode 1-4 Interne fout mcba.

Mogelijk is de aanvoersensor of de branderautomaat defect. De aanvoersensor of branderautomaat dient vervangen te worden. Deze storing vereist de hulp van een monteur.

Storingscode 1-8, 2-5, 3-0 Aanvoer temperatuur te hoog.

Oplossingen:

Waterdruk te laag: Waterdruk is onder de 1 bar. Dit is af te lezen op de drukmeter boven het display. Cv-ketel bijvullen tot minimaal 1.5 bar.

Systeem ontluchten: Hoogste punt in de installatie ontluchten.

Radiatoren dicht: Minimaal 3 radiatoren volledig open zetten (bij voorkeur de volledige verdieping waar de kamerthermostaat hangt).

Druppelende warm waterkraan: Een van de tappunten in de woning drupt of sluit niet goed waardoor het toestel niet omschakelt naar de cv-stand.

Warmwater tappunt goed dichtdraaien.

Storingscode 1-9 Retour temperatuur te hoog.

Oplossingen:

Waterdruk te laag: Waterdruk is onder de 1 bar. Dit is af te lezen op de drukmeter boven het display. Cv-ketel bijvullen tot minimaal 1.5 bar.

Systeem ontluchten: Hoogste punt in de installatie ontluchten.

Radiatoren dicht: Minimaal 3 radiatoren volledig open zetten (bij voorkeur de volledige verdieping waar de kamerthermostaat hangt).

Druppelende warm waterkraan: Een van de tappunten in de woning drupt of sluit niet goed waardoor het toestel niet omschakelt naar de cv-stand.

Warmwater tappunt goed dichtdraaien.

Storingscode 2-1 Aanvoer temperatuur afwijking.

Deze storing vereist de hulp van een monteur. Er is een afwijking in de aanvoertemperatuur.

Eventuele oplossingen voor deze storing:

De aanvoer sensor moet worden vervangen.

De kabelboom dient vervangen te worden.

De branderautomaat dient vervangen te worden.

Storingscode 2-2 Retour temperatuur afwijking.

Deze storing vereist de hulp van een monteur. Er is een afwijking in de retour temperatuur.

Mogelijke oplossingen voor deze sensor:

De retour sensor dient vervangen te worden

De kabelboom dient vervangen te worden.

De branderautomaat dient vervangen te worden.

Retour temperatuur sensor dient vervangen te worden.

Storingscode 2-4 Retour temperatuur hoger dan aanvoer temperatuur.

Deze storing vereist de hulp van een monteur. De retour temperatuur is hoger dan de aanvoer temperatuur.

Deze storing heeft mogelijk de volgende oorzaken:

De externe pomp zit verkeerd om.

Aanvoer en/of retour sensor wijkt af.

De branderautomaat registreert de waarde van de temperatuur verkeerd.

Mogelijke oplossingen voor deze storingen zijn:

De externe pomp moet in de juiste richting geplaatst worden.

De aanvoer en/of retour sensor moet worden vervangen.

De branderautomaat dient vervangen te worden.

Storingscode 2-6 Sluiting in kabelboom.

Deze storing vereist de hulp van een monteur. Er is sluiting in de kabelboom. De kabelboom dient vervangen te worden.

Storingscode 2-8, 2-9 Geen terugkoppeling van ventilator naar mcba.

Deze storing vereist de hulp van een monteur. Deze storing heeft mogelijk de volgende oorzaken:

De ventilator is defect.

Er is slecht contact van de stekker op de ventilator print.

De kabelboom is defect.

Er is geen 24 volt vanuit de branderautomaat.

Mogelijke oplossingen voor deze storing:

De ventilator dient vervangen te worden.

De kabelboom dient vervangen te worden.

De branderautomaat dient vervangen te worden.

Storingscode 3-1 Aanvoer NTC kortgesloten.

Deze storing vereist de hulp van een monteur. Aanvoersensor kortgesloten. Deze storing heeft mogelijk de volgende oorzaken:

Er is sluiting in de kabelboom, Er is sluiting in de aanvoersensor.

Mogelijke oplossingen:

De kabelboom dient vervangen te worden, Aanvoersensor dient vervangen te worden.

Storingscode 3-2 Retour NTC kortgesloten.

Deze storing vereist de hulp van een monteur. Retoursensor kortgesloten. Deze storing heeft mogelijk de volgende oorzaken:

Er is sluiting in de kabelboom, Er is sluiting in de retoursensor.

Mogelijke oplossingen:

De kabelboom dient vervangen te worden, Retoursensor dient vervangen te worden.

Storingscode 3-6 Aanvoer NTC open circuit.

Deze storing vereist de hulp van een monteur. Aanvoersensor heeft een open circuit.

Deze storing heeft mogelijk de volgende oorzaken:

De bedrading is los of er zit een breuk in de kabelboom, Aanvoersensor is defect.

Deze storing kan opgelost worden door:

Bedrading en kabelboom te herstellen, Aanvoersensor te vervangen.

Storingscode 3-7 Retour NTC open circuit.

Deze storing vereist de hulp van een monteur. Retoursensor heeft een open circuit.

Deze storing heeft mogelijk de volgende oorzaken:

De bedrading is los of er zit een breuk in de kabelboom, Retoursensor is defect.

Deze storing kan opgelost worden door: Bedrading en kabelboom te herstellen, Retoursensor te vervangen.

Storingscode 6-0 Interne fout mcba.

Deze storing vereist de hulp van een monteur. Er is een interne fout van de branderautomaat. De branderautomaat is defect.

Deze storing kan opgelost worden door de branderautomaat te vervangen.

Storingscode 6-1 Luchtdrukschakelaar niet in rust.

Deze storing vereist de hulp van een monteur. De luchtdrukschakelaar staat niet in de ruststand.

Deze storing heeft mogelijk de volgende oorzaken:

De luchtdrukschakelaar is defect, Er zit een sluiting in de bedrading naar de luchtdrukschakelaar, De branderautomaat registreert geen rust contact.

Mogelijke oplossingen voor deze storing: De luchtdrukschakelaar dient vervangen te worden, De bedrading dient hersteld te worden of de kabelboom dient vervangen te worden, De branderautomaat dient vervangen te worden, De rookgasafvoer/ luchttoevoer dient gecontroleerd te worden.

AWB THERMOMASTER 3 HR 24(T/P/TP)/28(T/P/TP)

AWB THERMOMASTER 3 HR 24(T/P/TP)/28(T/P/TP) – VEEL VOORKOMENDE STORINGEN

Geen CV maar wel warm water

Oplossingen:

De verwarming staat in het menu uitgeschakeld. Het pijltje aan de linkerkant van het display geeft aan wat er allemaal is ingeschakeld.

Systeem ontluchten: Hoogste punt in de installatie ontluchten.

Radiatoren dicht: Minimaal 3 radiatoren volledig open zetten (bij voorkeur de volledige verdieping waar de kamerthermostaat hangt).

Druppelende warm waterkraan: Een van de tappunten in de woning drupt of sluit niet goed waardoor het toestel niet omschakelt naar de cv-stand.

Warmwater tappunt goed dichtdraaien.

Is er een radiatorsymbool in het display boven de waterdruk zichtbaar? Zo niet, staat de kamerthermostaat dan wel hoog genoeg ingesteld?

Geen warm water maar wel CV

Oplossing: Het warm water staat in het menu uitgeschakeld. Het pijltje aan de linkerkant van het display geeft aan wat er allemaal is ingeschakeld. Op de foto boven staat het pijltje bij het radiator- en het kraansymbool en zijn beide ingeschakeld.

CV komt niet op temperatuur en slecht warm water

Oplossing: Waterdruk te laag: Waterdruk is onder de 1 bar. Dit is af te lezen aan de linkerkant van het display. Cv-ketel bijvullen tot minimaal 1.5 bar.

AWB THERMOMASTER 3 HR 24(T/P/TP)/28(T/P/TP) – STORINGSCODES Storingscode F1, F4 Ontsteekfout.

Oplossingen:

Bent u nieuwe bewoner? Controleer de hoofdgaskraan in de meterkast. Als deze geopend wordt +/- 15 minuten wachten en daarna het toestel resetten door het schuifknopje waar reset boven staat omhoog te schuiven.

Heeft u een nieuwe gasmeter gehad? Zo ja toestel resetten door het schuifknopje waar reset boven staat omhoog te schuiven.

Staat de gaskraan onder de cv-ketel dicht? Zo ja deze openen en toestel daarna resetten door het schuifknopje waar reset boven staat omhoog te schuiven.

Storingscode F2 Ventilator fout. Deze storing vereist de hulp van een monteur. Er is een ventilator fout.

Deze storing heeft mogelijk de volgende oorzaken:

De zekering voor de externe voeding is defect, De bedrading is niet in orde.

Mogelijk moet de zekering of bedrading vervangen worden.

Storingscode F5, F14, F24, F25, F26 Maximaalstoring, te hoge aanvoertemperatuur.

Oplossingen:

Waterdruk te laag: Waterdruk is onder de 1 bar. Dit is af te lezen op de drukmeter boven het display. Cv-ketel bijvullen tot minimaal 1.5 bar.

Systeem ontluchten: Hoogste punt in de installatie ontluchten.

Radiatoren dicht: Minimaal 3 radiatoren volledig open zetten (bij voorkeur de volledige verdieping waar de kamerthermostaat hangt).

Storingscode F6 Aanvoer NTC fout.

Deze storing vereist de hulp van een monteur. Er zit een mogelijk een breuk in de bedrading of sensor, de sensor moet worden vervangen.

Storingscode F7 Tap NTC fout.

Deze storing vereist de hulp van een monteur. Er zit een mogelijk een breuk in de bedrading of sensor, de sensor moet worden vervangen.

Storingscode F8 Boiler NTC fout bij gebruik van een externe boiler.

Deze storing vereist de hulp van een monteur. Er zit een mogelijk een breuk in de bedrading of sensor, de sensor moet worden vervangen.

Storingscode F9 Waterdruk sensor kapot of bedrading niet in orde.

Deze storing vereist de hulp van een monteur. Er zit een mogelijk een breuk in de bedrading of sensor, de sensor moet worden vervangen.

Storingscode F10 Retour NTC.

Deze storing vereist de hulp van een monteur. Er zit een mogelijk een breuk in de bedrading of sensor, de sensor moet worden vervangen.

Storingscode F11 Geen signaal op hoofd-board.

Deze storing vereist de hulp van een monteur. De bedrading van de ketel moet worden gecontroleerd. Indien nodig moet deze worden vervangen. Indien de bedrading in orde is moet het hoofd-board vervangen worden.

Storingscode F12 Geen signaal op userinterface.

Deze storing vereist de hulp van een monteur. De bedrading van de ketel moet worden gecontroleerd. Indien nodig moet deze worden vervangen. Indien de bedrading in orde is moet de userinterface vervangen worden.

Storingscode F13 Verkeerde boiler instelling parameter of hoofd board fout.

Deze storing vereist de hulp van een monteur. De bedrading van de ketel moet worden gecontroleerd. Indien nodig moet deze worden vervangen.

Storingscode F15 Fout in stappen motor driewegklep.

Deze storing vereist de hulp van een monteur. Er is mogelijk een probleem met de driewegklep. De bedrading moet gecontroleerd worden en eventueel moet de driewegklep worden vervangen.

Storingscode F16 Foutieve vlamdetectie.

Deze storing vereist de hulp van een monteur. Er heeft een foute vlamdetectie plaatsgevonden. Deze storing wordt veroorzaakt doordat er onvoldoende aarding van het toestel aanwezig is. Alle aardeaansluitingen moeten gecontroleerd worden en er moet gezorgd worden voor een goede aarding.

Storingscode F17 Onvoldoende netspanning < 170 V ~.

Deze storing vereist de hulp van een monteur. Er is onvoldoende netspanning. Deze storing wordt mogelijk veroorzaakt door een:

Defecte zekering, Defecte hoofdprint.

Mogelijke oplossingen voor deze storing:

Vervang de transformator indien nodig, Vervang de hoofdprint indien nodig.

Storingscode F18 Fout in userinterface.

Deze storing vereist de hulp van een monteur. Er is sprake van een softwarefout in de ketel. Mogelijk moet de userinterface vervangen worden.

Storingscode F20 Software niet compatible.

Deze storing vereist de hulp van een monteur. Er is sprake van een softwarefout in de ketel.

Storingscode F21 Waterdruk systeem te laag.

Deze storing vereist de hulp van een monteur. Mogelijk is er een lekkage in de installatie of is het expansievat defect.

Storingscode F22 Waterdruk systeem te hoog.

Oplossing: Waterdruk te hoog: Cv ketel moet afgetapt worden tot maximaal 2,0 bar en eventueel toestel daarna resetten door het schuifknopje waar reset boven staat omhoog te schuiven.

AWB THERMOMASTER C-XV 25/30/35 Geen storingscode

AWB THERMOMASTER C-XV 25/30/35 – VEEL VOORKOMENDE STORINGEN

Geen CV maar wel warm water

Oplossingen:

De verwarming staat in het menu uitgeschakeld. Onderin het display moet een symbooltje van een radiator aanwezig zijn. Als deze niet zichtbaar is kan men op de mode-knop drukken totdat het radiatorsymbool zichtbaar is. (modeknop is de middelste van de 3 onderste drie knoppen).

Systeem ontluchten: Hoogste punt in de installatie ontluchten.

Radiatoren dicht: Minimaal 3 radiatoren volledig open zetten (bij voorkeur de volledige verdieping waar de kamerthermostaat hangt).

Druppelende warm waterkraan: (knippert het kraansymbooltje links onderin het scherm) Een van de tappunten in de woning drupt of sluit niet goed waardoor het toestel niet omschakelt naar de cv-stand. Warmwater tappunt goed dichtdraaien.

Geen warm water maar wel CV

Oplossing: Het warm water staat in het menu uitgeschakeld. Onderin het display moet een symbooltje van een kraan aanwezig zijn. Als deze niet zichtbaar is kan men op de mode-knop drukken totdat het kraansymbool zichtbaar is. (modeknop is de middelste van de 3 onderste drie knoppen).

CV komt niet op temperatuur en slecht warm water

Oplossing: Waterdruk te laag: Waterdruk is onder de 1 bar. Dit is af te lezen op het display. Cv-ketel bijvullen tot minimaal 1.5 bar.

AWB THERMOMASTER C-XV 25/30/35 – STORINGSCODES

0,5 bar en 0,4 bar knipperend

Het cv systeem functioneert nog wel, maar dient z.s.m. bijgevuld te worden tussen de 1,5 bar en de 2,0 bar.

< 0,3 bar knipperend

Het toestel is uitgeschakeld en werkt niet meer. Het dient bijgevuld te worden tussen de 1,5 bar en de 2,0 bar.

Storingscode F20, F22, F23, F24, F75, F83

Oplossingen:

Waterdruk te laag: Waterdruk is onder de 1 bar. Dit is af te lezen op de drukmeter in het display. Cv-ketel bijvullen tot minimaal 1,5 bar en vervolgens het toestel resetten door de aan/uit-knop links naast het display enkele seconden ingedrukt te houden.

Systeem ontluchten: Hoogste punt in de installatie ontluchten en vervolgens het toestel resetten door de aan/uit-knop links naast het display enkele seconden ingedrukt te houden.

Radiatoren dicht: Minimaal 3 radiatoren volledig open zetten (bij voorkeur de volledige verdieping waar de kamerthermostaat hangt) en vervolgens het toestel resetten door de aan/uit-knop links naast het display enkele seconden ingedrukt te houden.

Storingscode F28

Oplossingen:

Bent u nieuwe bewoner? Controleer de hoofdgaskraan in de meterkast. Als deze geopend wordt +/- 15 minuten wachten en daarna het toestel resetten door de aan/uit-knop links naast het display enkele seconden ingedrukt te houden.

Heeft u een nieuwe gasmeter gehad? Zo ja toestel resetten door de aan/uit-knop links naast het display enkele seconden ingedrukt te houden.

Staat de gaskraan onder de cv-ketel dicht? Zo ja deze openen en toestel daarna resetten door de aan/uit-knop links naast het display enkele seconden ingedrukt te houden.

BOSCH 26/30/35/42 HRC – VEEL VOORKOMENDE STORINGEN

Geen CV maar wel warm water

Oplossingen:

Staat de draaiknop van de regelthermostaat hoog genoeg? Dat is de linker draaiknop van de twee grote, waaronder het radiatorsymbool zichtbaar is. Bij voorkeur op E of op max zetten.

Radiatoren dicht: Minimaal 3 radiatoren volledig open zetten (bij voorkeur de volledige verdieping waar de kamerthermostaat hangt).

Druppelende warm waterkraan: Een van de tappunten in de woning drupt of sluit niet goed waardoor het toestel niet omschakelt naar de cv-stand.

Warmwater tappunt goed dichtdraaien.

Geen warm water maar wel CV

Staat de draaiknop van de regelthermostaat hoog genoeg? Dat is de linker draaiknop van de twee grote, waaronder het kraansymbool zichtbaar is. Bij voorkeur op de punt of op max zetten.

CV komt niet op temperatuur en slecht warm water

Waterdruk te laag: Waterdrukmeter aan de rechterkant van het display onder de 1 bar.

Oplossing: Cv ketel bijvullen tot minimaal 1,5 bar

Wisselend warm water op de douche

Oplossing: Verwijderen van waterbesparing in de douchekop en het ontkalken van de douchekop. Aan de onderkant van de douchekop-aansluiting zit de besparing die eventueel met een dunne schroevendraaier verwijderd kan worden.

Geen display (geen warm water en CV)

Oplossing: Staat de aan/uit schakelaar op I? De meest linker schakelaar op het display moet naar rechts staan. Het lampje boven de schakelaar zal groen oplichten.

BOSCH 26/30/35/42 HRC – STORINGSCODES

Storingscode A5 Boiler-NTC 2 defect (alleen bij HCR.. met voorraadsysteem).

Deze storing vereist de hulp van een monteur. Boiler-sensor en aansluitkabel moeten gecontroleerd worden op onderbreking of kortsluiting.

Storingscode A7 Warmwater-NTC defect (HRC...).

Deze storing vereist de hulp van een monteur. Warmwater-sensor en aansluitkabel moeten gecontroleerd worden op onderbreking of kortsluiting.

Storingscode A8 CAN-communicatie onderbroken.

Is er pas een nieuwe kamerthermostaat geplaatst door derden? Bijvoorbeeld een Toon van Eneco of een Nest? Dan moet het in eerste instantie aangepast worden door uitvoerder van de vervanging en anders een Extra-werk bon aanvragen.

Storingscode AC Module niet herkend.

Deze storing vereist de hulp van een monteur. Mogelijk is er een storing in de verbindingskabel van de busmodule.

Storingscode Ad Boiler-NTC 1 wordt niet herkend.

Deze storing vereist de hulp van een monteur. Boiler-sensor 1 en aansluitkabel moeten gecontroleerd worden.

Storingscode B1 Codeerstekker wordt niet herkend.

Deze storing vereist de hulp van een monteur. Er is mogelijk een elektronisch probleem.

Storingscode C1 Ventilatortoerental te laag.

Deze storing vereist de hulp van een monteur. De ventilator/kabel en stekker moeten gecontroleerd worden. Mogelijk moeten deze vervangen worden.

Storingscode CC Buitentemperatuur-NTC niet herkend.

Deze storing vereist de hulp van een monteur. Buitentemperatuurvoeler en aansluitkabel moeten gecontroleerd worden op onderbreking, en eventueel worden vervangen.

Storingscode D1 LSM vergrendeld.

Deze storing vereist de hulp van een monteur. De bedrading van de LSM 5 moet gecontroleerd worden. De begrenzer van de vloerverwarming is geactiveerd.

Storingscode D3 Brug 8-9 niet herkend.

Deze storing vereist de hulp van een monteur.

Deze storing wordt mogelijk veroorzaakt door:

Stekker is niet vastgestoken, Brug ontbreekt, Begrenzer van vloerverwarming is geactiveerd.

Storingscode E2 Aanvoer NTC heeft onderbreking of kortsluiting.

Deze storing vereist de hulp van een monteur. Temperatuurvoeler en aansluitkabel moeten gecontroleerd worden op onderbreking of kortsluiting en eventueel worden vervangen.

Storingscode E9 Temperatuurbegrenzer in aanvoer is geactiveerd.

Waterdruk te laag: Waterdrukmeter aan de rechterkant van het display onder de 1 bar. Het toestel daarna resetten door het tweede ronde knopje van links naast het waarschuwingssymbooltje in te drukken, waardoor het rode lampje uit gaat.

Systeem ontluchten: Hoogste punt in de installatie ontluchten.

Radiatoren dicht: Minimaal 3 radiatoren volledig open zetten (bij voorkeur de volledige verdieping waar de kamerthermostaat hangt).

Storingscode EA Vlam wordt niet herkend (geen ionisatie).

Oplossingen:

Bent u nieuwe bewoner? Controleer de hoofdgaskraan in de meterkast. Als deze geopend wordt +/- 15 minuten wachten en daarna het toestel resetten door het tweede ronde knopje van links naast het waarschuwingssymbooltje in te drukken, waardoor het rode lampje uit gaat.

Heeft u een nieuwe gasmeter gehad? Zo ja toestel resetten door het tweede ronde knopje van links naast het waarschuwingssymbooltje in te drukken, waardoor het rode lampje uit gaat.

Staat de gaskraan onder de cv-ketel dicht? Zo ja deze openen en toestel daarna resetten door het tweede ronde knopje van links naast het waarschuwingssymbooltje in te drukken, waardoor het rode lampje uit gaat.

Storingscode F0 Interne fout.

Deze storing vereist de hulp van een monteur. De elektrische steekcontacten, ontstekingsleidingen RAM en busmodule moeten gecontroleerd worden. Indien nodig dient de printplaat of busmodule vervangen te worden.

Storingscode F7 Vlam wordt herkend, hoewel toestel uitgeschakeld is.

Deze storing vereist de hulp van een monteur. Er is een vlam detectie fout. Voor deze storing moeten de volgende punten gecontroleerd en eventueel vervangen worden:

Elektroden controleren en eventueel vervangen.

Rookgassysteem controleren en eventueel reinigen of repareren.

Printkaart controleren op vochtigheid en evt. drogen.

Storingscode FA Vlam wordt herkend na gasuitschakeling.

Deze storing vereist de hulp van een monteur. De volgende punten moeten gecontroleerd worden:

Gasblok controleren en eventueel vervangen.

Elektroden en aansluitkabel controleren en eventueel vervangen.

Rookgassysteem controleren en eventueel reinigen of repareren.

Storingscode Fd Ontstoringsknop is ingedrukt, hoewel de ontstoringsknop niet verlicht is geweest.

Het toestel resetten door het tweede ronde knopje van links naast het waarschuwingssymbooltje in te drukken, waardoor het rode lampje uit gaat.

Storingscode -II Sifonvulprogramma in werking.

Dit is geen storing. De ketel staat in het sifonprogramma. Dit duurt ongeveer 15 minuten.

Storingscode 00 Ontluchtingsfunctie.

Dit is geen storing. De ketel is aan het ontluchten. Dit duurt ongeveer 15 minuten.

BOSCH 24/28/30 HRC COMPACT 3/4/5 – VEEL VOORKOMENDE STORINGEN

Geen CV maar wel warm water

Oplossingen:

Knippert het radiatorsymbooltje in het display? Zo niet, staat de kamerthermostaat dan hoog genoeg ingesteld?

Radiatoren dicht: Minimaal 3 radiatoren volledig open zetten (bij voorkeur de volledige verdieping waar de kamerthermostaat hangt).

Knippert het kraan symbooltje in het display? Dan is er mogelijk sprake van een druppelende warm waterkraan: Een van de tappunten in de woning drupt of sluit niet goed waardoor het toestel niet omschakelt naar de cv-stand. Warmwater tappunt goed dichtdraaien.

CV komt niet op temperatuur en slecht warm water

Is in het display service te zien? Dan is de druk onder de 1,5 bar en dient het toestel bijgevuld te worden. De service indicatie zal dan ook verdwijnen uit het display en het toestel zal dan ook weer op zijn ingestelde vermogen gaan branden.

Oplossing: Cv ketel bijvullen tot minimaal 1,5 bar.

BOSCH 24/28/30 HRC COMPACT 3/4/5 – STORINGSCODES

Storingscode CE, H07 (207, 267, 329)

Waterdruk te laag: Waterdruk is onder de 0,8 bar (rechtsonder in het display staat de waterdruk P 0.8). Cv-ketel bijvullen tot minimaal 1.5 bar en eventueel resetten door de resetknop enkele seconden ingedrukt te houden.

Storingscode CF (288, 289)

Waterdruk te hoog: Waterdruk is boven de 3,0 bar (rechtsonder in het display staat de waterdruk P 3,0). Cv ketel moet afgetapt worden tot maximaal 2,0 bar en eventueel resetten door de resetknop enkele seconden ingedrukt te houden.

Storingscode E9, Ed, EF, EC (224, 276, 285, 316)

Oplossingen:

Waterdruk te laag: Waterdruk is onder de 0,8 bar (rechtsonder in het display staat de waterdruk P 0.8). Cv-ketel bijvullen tot minimaal 1.5 bar en eventueel resetten door de resetknop enkele seconden ingedrukt te houden.

Systeem ontluchten: Hoogste punt in de installatie ontluchten.

Radiatoren dicht: Minimaal 3 radiatoren volledig open zetten (bij voorkeur de volledige verdieping waar de kamerthermostaat hangt).

Storingscode EA (227, 229)

Oplossingen:

Bent u nieuwe bewoner? Controleer de hoofdgaskraan in de meterkast. Als deze geopend wordt +/- 15 minuten wachten en daarna het toestel resetten door de resetknop enkele seconden ingedrukt te houden.

Heeft u een nieuwe gasmeter gehad? Zo ja toestel resetten door de resetknop enkele seconden ingedrukt te houden.

Staat de gaskraan onder de cv-ketel dicht? Zo ja deze openen en toestel daarna resetten door de resetknop enkele seconden ingedrukt te houden.

Storingscode F7 (328)

Is de netspanning even eraf geweest? Zo ja, toestel resetten door de resetknop enkele seconden ingedrukt te houden.

INTERGAS – TYPE CV-KETELS

INTERGAS KOMBI KOMPAKT HR (22, 28, 36) – VEEL VOORKOMENDE STORINGEN

Geen CV en geen warm water (zonder knipperende storingscode)

Cv ketel staat uit: display rechts een middenstreep.

Oplossing: aan/uit knop indrukken (meest linker knop). Toestel start bij vraag automatisch of anders in stand-by stand (te herkennen aan de groene lampjes).

Geen CV maar wel warm water (zonder knipperende storingscode)

Linker display: temperatuur variabel bijv. 80 of 90 en display rechts een 1.

Oplossingen:

Cv ketel ontluchten: Links bovenop de ketel zit een ontluchtingspunt.

Systeem ontluchten: Hoogste punt in de installatie ontluchten.

Radiatoren dicht: Minimaal 3 radiatoren volledig open zetten (bij voorkeur de volledige verdieping waar de kamerthermostaat hangt).

Warmte zonder vraag

Oplossing: Tap comfort uitzetten: Knop met tapcomfort indrukken tot er geen led-lampje meer brand.

CV komt niet op temperatuur

Waterdruk te laag: Waterdrukmeter aan de rechterkant van het display onder de 1 bar.

Oplossing: Cv ketel bijvullen tot minimaal 1,5 bar.

INTERGAS KOMBI KOMPAKT HR (22, 28, 36) – STORINGSCODES

Storingscode 1 Temperatuur te hoog.

Probleem met temperatuursensor of circulatieprobleem.

Oplossingen:

Controleer of de waterdruk hoger is dan 1,2 bar.

Als de druk lager is laat u de ketel afkoelen en vult u de ketel bij tot 1,8 bar. Ontlucht hierna de ketel (links bovenop de ketel zit een ontluchtingspunt) en het systeem (ontlucht via het hoogste punt in de

installatie).

Als de druk hoger is dan 1,2 bar zet dan minimaal 3 radiatoren volledig open. Bij voorkeur zet u alle radiatoren open op de verdieping waar de kamerthermostaat hangt. Herstart hierna eventueel de ketel.

Storingscode 2 Verwisseling S1 en S2.

Deze storing vereist de hulp van een monteur. Probleem met temperatuursensor of circulatieprobleem. Er is een storing gedetecteerd in een van de sensors, mogelijk zit er een breuk in de bedrading of een van de sensors moet worden vervangen.

Storingscode 3 Verwisseling S1 en S2.

Deze storing vereist de hulp van een monteur. Probleem met temperatuursensor of circulatieprobleem. Er is een storing gedetecteerd in een van de sensors, mogelijk zit er een breuk in

de bedrading of een van de sensors moet worden vervangen.

Storingscode 4 Geen vlamsignaal. (Hoofd)gaskraan staat dicht.

Oplossing: Controleer in de meterkast of de (hoofd)gaskraan open staat. Als deze dicht staat, zet u deze open en wacht u circa 15 minuten. Hierna dient u het toestel te resetten met de meest rechter knop onder het rode led-lampje.

Storingscode 5 Slecht vlamsignaal.

Mogelijk is de condensafvoer verstopt, herstart de ketel.

Storingscode 6 Vlam detectie fout.

Deze storing vereist de hulp van een monteur. De ontsteekkabel, bougiedop, ontsteekunit of branderautomaat moet mogelijk vervangen worden.

Storingscode 7 Parameterfout.

Oplossing: Herstart de ketel.

Storingscode 8 Ventilatortoerental niet juist.

Deze storing vereist de hulp van een monteur. De ventilator loopt aan tegen de mantel, er zit bedrading tussen de ventilator en de mantel, het contact van de draad is versleten, of de ventilator is aan vervanging toe.

Storingscode 9 Ventilatortoerental niet juist. 

Deze storing vereist de hulp van een monteur. De ventilator loopt aan tegen demantel, er zit bedrading tussen de ventilator en de mantel, het contact van de draad is versleten, of de ventilator is aan vervanging toe.

Storingscode 11 Sensorfout S1.

Mogelijk probleem stromingsschakelaar.

Oplossingen:

Controleer of de waterdruk hoger is dan 1,2 bar. Als de druk lager is laat u de ketel afkoelen en vult u de ketel bij tot 1,8 bar. Ontlucht hierna de ketel (links bovenop de ketel zit een ontluchtingspunt) en het systeem (ontlucht via het hoogste punt in de installatie).

Als de druk hoger is dan 1,2 bar zet dan minimaal 3 radiatoren volledig open. Bij voorkeur zet u alle radiatoren open op de verdieping waar de kamerthermostaat hangt. Herstart hierna eventueel de ketel.

Storingscode 12 Sensorfout S1.

Aanvoersnoer fout. Er is een sensorfout gedetecteerd in de aanvoersensor. Mogelijk zit er lucht in de installatie.

Oplossingen: 

Ontlucht de CV-ketel: links bovenop de ketel zit een ontluchtingspunt.

Ontlucht het systeem: ontlucht via het hoogste punt in de installatie.

Storingscode 13 Sensorfout S1.

Deze storing vereist de hulp van een monteur. Er is een storing gedetecteerd in de aanvoersensor, mogelijk zit er een breuk in de bedrading.

Storingscode 14 Sensorfout S1.

Deze storing vereist de hulp van een monteur. Er is een storing gedetecteerd in de aanvoersensor, mogelijk zit er een breuk in de bedrading.

Storingscode 22 Sensorfout S2.

Deze storing vereist de hulp van een monteur. Er is een storing gedetecteerd in de retour sensor, mogelijk zit er een breuk in de bedrading of de sensor moet worden vervangen.

Storingscode A Ventilatorstoring.

Deze storing vereist de hulp van een monteur. De ventilator loopt aan tegen de mantel, er zit bedrading tussen de ventilator en de mantel, het contact van de draad is versleten, of de ventilator is aan vervanging toe.

Storingscode B Storing branderautomaat.

Deze storing vereist de hulp van een monteur. De branderautomaat moet mogelijk vervangen worden.

Storingscode C Gasblok defect.

Deze storing vereist de hulp van een monteur. Het gasblok is mogelijk defect.

INTERGAS KOMBI KOMPAKT HRE 24-18/28-24/36-30/36-48 (A) (ECO) – VEEL VOORKOMENDE

STORINGEN

Geen CV en geen warm water (zonder knipperende storingscode)

Cv ketel staat uit: display links geeft de druk weer (bijvoorbeeld 1,5 bar) en display rechts een middenstreep.

Oplossing: aan/uit knop indrukken (meest linker knop). Toestel start bij vraag automatisch of anders in stand-by stand (te herkennen aan de groene lampjes).

Geen CV maar wel warm water (zonder knipperende storingscode)

Linker display: temperatuur variabel bijv. 80 of 90 en display rechts een 1.

Oplossingen:

Cv ketel ontluchten: Links bovenop de ketel zit een ontluchtingspunt.

Systeem ontluchten: Hoogste punt in de installatie ontluchten.

Radiatoren dicht: Minimaal 3 radiatoren volledig open zetten (bij voorkeur

de volledige verdieping waar de kamerthermostaat hangt).

Warmte zonder vraag

Oplossing: Tap comfort uitzetten: Knop met kraan-symbool indrukken tot er geen led-lampje meer brand.

CV komt niet op temperatuur en slecht warm water

Waterdruk te laag: Display links waterdruk variabel (0,0 bar tot 0,5 bar) en display rechts blanco.

Oplossing: Cv ketel bijvullen tot minimaal 1,5 bar.

INTERGAS KOMBI KOMPAKT HRE 24-18/28-24/36- 30/36-48 (A) (ECO) – STORINGSCODES

Storingscode 1 Temperatuur te hoog.

Probleem met temperatuursensor of circulatieprobleem.

Oplossingen:

Controleer of de waterdruk hoger is dan 1,2 bar.

Als de druk lager is laat u de ketel afkoelen en vult u de ketel bij tot 1,8 bar. Ontlucht hierna de ketel (links bovenop de ketel zit een ontluchtingspunt) en het systeem (ontlucht via het hoogste punt in de

installatie).

Als de druk hoger is dan 1,2 bar zet dan minimaal 3 radiatoren volledig open. Bij voorkeur zet u alle radiatoren open op de verdieping waar de kamerthermostaat hangt. Herstart hierna eventueel de ketel.

Storingscode 2 Verwisseling S1 en S2.

Deze storing vereist de hulp van een monteur. Probleem met temperatuursensor of circulatieprobleem. Er is een storing gedetecteerd in een van de sensors, mogelijk zit er een breuk in

de bedrading of een van de sensors moet worden vervangen.

Storingscode 3 Verwisseling S1 en S2.

Deze storing vereist de hulp van een monteur. Probleem met temperatuursensor of circulatieprobleem. Er is een storing gedetecteerd in een van de sensors, mogelijk zit er een breuk in de bedrading of een van de sensors moet worden vervangen.

Storingscode 4 Geen vlamsignaal.

(Hoofd)gaskraan staat dicht.

Oplossing: Controleer in de meterkast of de (hoofd)gaskraan open staat. Als deze dicht staat, zet u deze open en wacht u circa 15 minuten. Hierna dient u het toestel te resetten met de meest rechter knop onder het rode led-lampje.

Storingscode 5 Slecht vlamsignaal.

Mogelijk is de condensafvoer verstopt, herstart de ketel.

Storingscode 6 Vlam detectie fout.

Deze storing vereist de hulp van een monteur. De ontsteekkabel, bougiedop, ontsteekunit of branderautomaat moet mogelijk vervangen worden.

Storingscode 7 Parameterfout.

Oplossing: Herstart de ketel.

Storingscode 8 Ventilatortoerental niet juist.

Deze storing vereist de hulp van een monteur. De ventilator loopt aan tegen de mantel, er zit bedrading tussen de ventilator en de mantel, het contact van de draad is versleten, of de ventilator is aan vervanging toe.

Storingscode 9 Ventilatortoerental niet juist.

Deze storing vereist de hulp van een monteur. De ventilator loopt aan tegen de mantel, er zit bedrading tussen de ventilator en de mantel, het contact van de draad is versleten, of de ventilator is aan vervanging toe.

Storingscode 11 Sensorfout S1.

Mogelijk probleem stromingsschakelaar.

Oplossingen:

Controleer of de waterdruk hoger is dan 1,2 bar. Als de druk lager is laat u de ketel afkoelen en vult u de ketel bij tot 1,8 bar. Ontlucht hierna de ketel (links bovenop de ketel zit een ontluchtingspunt) en het systeem (ontlucht via het hoogste punt in de installatie).

Als de druk hoger is dan 1,2 bar zet dan minimaal 3 radiatoren volledig open. Bij voorkeur zet u alle radiatoren open op de verdieping waar de kamerthermostaat hangt. Herstart hierna eventueel de ketel.

Storingscode 12 Sensorfout S1.

Aanvoersnoer fout. Er is een sensorfout gedetecteerd in de aanvoersensor. Mogelijk zit er lucht in de installatie.

Ontlucht de CV-ketel: links bovenop de ketel zit een ontluchtingspunt.

Ontlucht het systeem: ontlucht via het hoogste punt in de installatie.

Storingscode 13 Sensorfout S1.

Deze storing vereist de hulp van een monteur. Er is een storing gedetecteerd in de aanvoersensor, mogelijk zit er een breuk in de bedrading.

Storingscode 14 Sensorfout S1.

Deze storing vereist de hulp van een monteur. Er is een storing gedetecteerd in de aanvoersensor, mogelijk zit er een breuk in de bedrading.

Storingscode 22 Sensorfout S2.

Deze storing vereist de hulp van een monteur. Er is een storing gedetecteerd in de retour sensor, mogelijk zit er een breuk in de bedrading of de sensor moet worden vervangen.

Storingscode A Ventilatorstoring.

Deze storing vereist de hulp van een monteur. De ventilator loopt aan tegen de mantel, er zit bedrading tussen de ventilator en de mantel, het contact van de draad is versleten, of de ventilator is aan vervanging toe.

Storingscode B Storing branderautomaat.

Deze storing vereist de hulp van een monteur. De branderautomaat moet mogelijk vervangen worden.

Storingscode C Gasblok defect.

Deze storing vereist de hulp van een monteur. Het gasblok is mogelijk defect.

NEFIT PROLINE HRC 24/30 CW3/4/5 – VEEL VOORKOMENDE STORINGEN

Geen CV maar wel warm water

Oplossingen:

Knippert het radiatorsymbooltje in het display? Zo niet, staat de kamerthermostaat dan wel hoog genoeg ingesteld?

Radiatoren dicht: Minimaal 3 radiatoren volledig open zetten (bij voorkeur de volledige verdieping waar de kamerthermostaat hangt).

Knippert het kraan symbooltje in het display? Dan is er mogelijk sprake van een druppelende warm waterkraan: Een van de tappunten in de woning drupt of sluit niet goed waardoor het toestel niet omschakelt naar de cv-stand. Warmwater tappunt goed dichtdraaien.

CV komt niet op temperatuur en slecht warm water

Is in het display service te zien? Dan is de druk onder de 1,5 bar en dient het toestel bijgevuld te worden. De service indicatie zal dan ook verdwijnen uit het display en het toestel zal dan ook weer op zijn ingestelde vermogen gaan branden.

Oplossing: Cv ketel bijvullen tot minimaal 1,5 bar.

NEFIT PROLINE HRC 24/30 CW3/4/5 – STORINGSCODES

Storingscode 0A (202) Het CV-toestel kan zijn warmte niet kwijt aan de CV-installatie en wacht.

Systeem ontluchten: Hoogste punt in de installatie ontluchten.

Radiatoren dicht: Minimaal 3 radiatoren volledig open zetten (bij voorkeur de volledige verdieping waar de kamerthermostaat hangt).

Storingscode 0Y (276) De aanvoersensor heeft een temperatuur gemeten die hoger is dan 95 °C.

Waterdruk is onder de 0,8 bar (rechtsonder in het display staat de waterdruk P 0.8). Cv-ketel bijvullen tot minimaal 1,5 bar en eventueel resetten door de resetknop enkele seconden ingedrukt te houden.

Systeem ontluchten: Hoogste punt in de installatie ontluchten.

Radiatoren dicht: Minimaal 3 radiatoren volledig open zetten (bij voorkeur de volledige verdieping waar de kamerthermostaat hangt).

Storingscode 0Y (285) De retoursensor heeft een temperatuur gemeten die hoger is dan 95 °C.

Waterdruk is onder de 0,8 bar (rechtsonder in het display staat de waterdruk P 0.8). Cv-ketel bijvullen tot minimaal 1,5 bar en eventueel resetten door de resetknop enkele seconden ingedrukt te houden.

Systeem ontluchten: Hoogste punt in de installatie ontluchten.

Radiatoren dicht: Minimaal 3 radiatoren volledig open zetten (bij voorkeur de volledige verdieping waar de kamerthermostaat hangt).

Storingscode 2E (207) De CV-waterdruk is te laag.

Waterdruk is onder de 0,8 bar (rechtsonder in het display staat de waterdruk P 0.8). Cv-ketel bijvullen tot minimaal 1,5 bar en eventueel resetten door de resetknop enkele seconden ingedrukt te houden.

Systeem ontluchten: Hoogste punt in de installatie ontluchten.

Radiatoren dicht: Minimaal 3 radiatoren volledig open zetten (bij voorkeur de volledige verdieping waar de kamerthermostaat hangt).

Storingscode 2F (345) De sensoren in het CV-toestel meten een afwijkende temperatuur.

Waterdruk is onder de 0,8 bar (rechtsonder in het display staat de waterdruk P 0.8). Cv-ketel bijvullen tot minimaal 1,5 bar en eventueel resetten door de resetknop enkele seconden ingedrukt te houden.

Systeem ontluchten: Hoogste punt in de installatie ontluchten.

Radiatoren dicht: Minimaal 3 radiatoren volledig open zetten (bij voorkeur de volledige verdieping waar de kamerthermostaat hangt).

Storingscode 2L (266) De sensoren in het CV-toestel meten een afwijkende temperatuur.

Waterdruk is onder de 0,8 bar (rechtsonder in het display staat de waterdruk P 0.8). Cv-ketel bijvullen tot minimaal 1,5 bar en eventueel resetten door de resetknop enkele seconden ingedrukt te houden.

Systeem ontluchten: Hoogste punt in de installatie ontluchten.

Radiatoren dicht: Minimaal 3 radiatoren volledig open zetten (bij voorkeur de volledige verdieping waar de kamerthermostaat hangt).

Storingscode 2P (341) De sensoren in het CV-toestel meten een afwijkende temperatuur.

Waterdruk is onder de 0,8 bar (rechtsonder in het display staat de waterdruk P 0.8). Cv-ketel bijvullen tot minimaal 1,5 bar en eventueel resetten door de resetknop enkele seconden ingedrukt te houden.

Systeem ontluchten: Hoogste punt in de installatie ontluchten.

Radiatoren dicht: Minimaal 3 radiatoren volledig open zetten (bij voorkeur de volledige verdieping waar de kamerthermostaat hangt).

Storingscode 2U (213) De sensoren in het CV-toestel meten een afwijkende temperatuur.

Waterdruk is onder de 0,8 bar (rechtsonder in het display staat de waterdruk P 0.8). Cv-ketel bijvullen tot minimaal 1,5 bar en eventueel resetten door de resetknop enkele seconden ingedrukt te houden.

Systeem ontluchten: Hoogste punt in de installatie ontluchten.

Radiatoren dicht: Minimaal 3 radiatoren volledig open zetten (bij voorkeur de volledige verdieping waar de kamerthermostaat hangt).

Storingscode 4C (224) De sensoren in het CV-toestel hebben een te hoge temperatuur gemeten.

Waterdruk is onder de 0,8 bar (rechtsonder in het display staat de waterdruk P 0.8). Cv-ketel bijvullen tot minimaal 1,5 bar en eventueel resetten door de resetknop enkele seconden ingedrukt te houden.

Systeem ontluchten: Hoogste punt in de installatie ontluchten.

Radiatoren dicht: Minimaal 3 radiatoren volledig open zetten (bij voorkeur de

volledige verdieping waar de kamerthermostaat hangt).

Storingscode 6A (227) De brander ontsteekt niet.

Oplossingen:

Bent u nieuwe bewoner? Controleer de hoofdgaskraan in de meterkast. Als deze geopend wordt +/- 15 minuten wachten en daarna het toestel resetten door de resetknop enkele seconden ingedrukt te houden.

Heeft u een nieuwe gasmeter gehad? Zo ja toestel resetten door de resetknop enkele seconden ingedrukt te houden.

Staat de gaskraan onder de cv-ketel dicht? Zo ja deze openen en toestel daarna resetten door de resetknop enkele seconden ingedrukt te houden.

Storingscode 7C (231) Tijdens een storing is er een korte stroomonderbreking geweest.

Is de netspanning even eraf geweest? Zo ja toestel resetten door de resetknop enkele seconden ingedrukt te houden.

Storingscode H07 De CV-waterdruk is te laag.

Waterdruk is onder de 0,8 bar (rechtsonder in het display staat de waterdruk P 0.8). Cv-ketel bijvullen tot minimaal 1,5 bar en eventueel resetten door de resetknop enkele seconden ingedrukt te houden.

Storingscode C0 De CV-waterdruk is te hoog.

Waterdruk is boven de 3,0 bar (rechtsonder in het display staat de waterdruk P 3,0). Cv ketel moet afgetapt worden tot maximaal 2,0 bar en eventueel resetten door de resetknop enkele seconden ingedrukt te houden.

NEFIT ECONOMY HRC 24 – VEEL VOORKOMENDE STORINGEN

Geen CV maar wel warm water

Oplossingen:

Waterdruk te laag: Waterdruk is onder de 1 bar. Dit is af te lezen op de drukmeter boven het display. Cv-ketel bijvullen tot minimaal 1,5 bar.

Systeem ontluchten: Hoogste punt in de installatie ontluchten.

Radiatoren dicht: Minimaal 3 radiatoren volledig open zetten (bij voorkeur de volledige verdieping waar de kamerthermostaat hangt).

Druppelende warm waterkraan: Een van de tappunten in de woning drupt of sluit niet goed waardoor het toestel niet omschakelt naar de cv-stand.

Warmwater tappunt goed dichtdraaien.

CV komt niet op temperatuur en slecht warm water

Oplossing: 

Waterdruk te laag: Waterdruk is onder de 1 bar. Dit is af te lezen op de drukmeter boven het display. Cv-ketel bijvullen tot minimaal 1,5 bar en eventueel resetten door de resetknop enkele seconden ingedrukt te houden.

NEFIT ECONOMY HRC 24 – STORINGSCODES Storingscode 0Y

Het CV-toestel kan zijn warmte niet kwijt aan de CV-installatie en wacht.

Oplossingen:

Waterdruk te laag: Waterdruk is onder de 1 bar. Dit is af te lezen op de drukmeter boven het display. Cv-ketel bijvullen tot minimaal 1,5 bar.

Systeem ontluchten: Hoogste punt in de installatie ontluchten.

Radiatoren dicht: Minimaal 3 radiatoren volledig open zetten (bij voorkeur de volledige verdieping waar de kamerthermostaat hangt).

Druppelende warm waterkraan: Een van de tappunten in de woning drupt of sluit niet goed waardoor het toestel niet omschakelt naar de cv-stand.

Warmwater tappunt goed dichtdraaien.

Storingscode 2F, 2P, 2U De sensoren in het CV-toestel meten een afwijkende temperatuur.

Waterdruk te laag: Waterdruk is onder de 1 bar. Dit is af te lezen op de drukmeter boven het display. Cv-ketel bijvullen tot minimaal 1,5 bar en eventueel resetten door de resetknop enkele seconden ingedrukt te houden. Bij de witte automaat is het de meest linker knop naast het display.

Systeem ontluchten: Hoogste punt in de installatie ontluchten.

Radiatoren dicht: Minimaal 3 radiatoren volledig open zetten (bij voorkeur de

volledige verdieping waar de kamerthermostaat hangt).

Storingscode 4A, 4F, 4U De sensoren in het CV-toestel hebben een te hoge temperatuur gemeten.

Waterdruk te laag: Waterdruk is onder de 1 bar. Dit is af te lezen op de drukmeter boven het display. Cv-ketel bijvullen tot minimaal 1,5 bar en eventueel resetten door de resetknop enkele seconden ingedrukt te houden.

Systeem ontluchten: Hoogste punt in de installatie ontluchten.

Radiatoren dicht: Minimaal 3 radiatoren volledig open zetten (bij voorkeur de

volledige verdieping waar de kamerthermostaat hangt).

Storingscode 6A De brander ontsteekt niet.

Oplossingen:

Bent u nieuwe bewoner? Controleer de hoofdgaskraan in de meterkast. Als deze geopend wordt +/- 15 minuten wachten en daarna het toestel

resetten door de resetknop enkele seconden ingedrukt te houden.

Heeft u een nieuwe gasmeter gehad? Zo ja toestel resetten door de resetknop enkele seconden ingedrukt te houden.

Staat de gaskraan onder de cv-ketel dicht? Zo ja deze openen en toestel daarna resetten door de resetknop enkele seconden ingedrukt te houden.

Storingscode 7C Tijdens een storing is er een korte stroomonderbreking geweest.

De netspanning is weggevallen of de resetknop is te kort ingedrukt.

Oplossing: De resetknop enkele seconden ingedrukt houden totdat het toestel

herstart.

REMEHA AVANTA 24/28/35 C – VEEL VOORKOMENDE STORINGEN

Let op! Na het bijvullen of als de spanning van het toestel af is geweest of na een storing gaat het toestel in het ontluchtingsprogramma waar er diverse cijfers en lettercombinaties om en om zichtbaar zijn. Dit programma duurt om en nabij 7 minuten.

Geen CV maar wel warm water (code 9 niet knipperend)

Oplossingen:

Waterdruk te laag: Waterdruk is onder de 1 bar. Dit is af te lezen op de drukmeter boven het display. Cv-ketel bijvullen tot minimaal 1,5 bar.

Systeem ontluchten: Hoogste punt in de installatie ontluchten.

Radiatoren dicht: Minimaal 3 radiatoren volledig open zetten (bij voorkeur de volledige verdieping waar de kamerthermostaat hangt).

Druppelende warm waterkraan: Een van de tappunten in de woning drupt of sluit niet goed waardoor het toestel niet omschakelt naar de cv-stand.

Warmwater tappunt goed dichtdraaien.

CV komt niet op temperatuur en slecht warm water

Oplossing: Waterdruk te laag: Waterdruk is onder de 1 bar. Dit is af te lezen op de drukmeter boven het display. Cv-ketel bijvullen tot minimaal 1,5 bar en eventueel resetten door de R-knop enkele seconden ingedrukt te houden.

REMEHA AVANTA 24/28/35 C – STORINGSCODES

Let op! Na het bijvullen of als de spanning van het toestel af is geweest of na een storing gaat het toestel in het ontluchtingsprogramma waar er diverse cijfers en lettercombinaties om en om zichtbaar zijn. Dit programma duurt om en nabij 7 minuten.

Storingscode E0 Storing aanvoer- of retoursensor.

Deze storing vereist de hulp van een monteur. Er is sprake van een defecte sensor, deze moet worden vervangen.

Storingscode E1 Aanvoertemperatuur > maximale werktemperatuur.

Waterdruk te laag: Waterdruk is onder de 1 bar. Dit is af te lezen op de drukmeter boven het display. Cv-ketel bijvullen tot minimaal 1,5 bar en eventueel resetten door de resetknop enkele seconden ingedrukt te houden.

Systeem ontluchten: Hoogste punt in de installatie ontluchten.

Radiatoren dicht: Minimaal 3 radiatoren volledig open zetten (bij voorkeur de volledige verdieping waar de kamerthermostaat hangt).

Storingscode E2 Retourtemperatuur > aanvoertemperatuur.

Waterdruk te laag: Waterdruk is onder de 1 bar. Dit is af te lezen op de drukmeter boven het display. Cv-ketel bijvullen tot minimaal 1,5 bar en eventueel resetten door de resetknop enkele seconden ingedrukt te houden.

Systeem ontluchten: Hoogste punt in de installatie ontluchten.

Radiatoren dicht: Minimaal 3 radiatoren volledig open zetten (bij voorkeur de volledige verdieping waar de kamerthermostaat hangt).

Storingscode E3 Bedieningspaneel.

Besturingsfout of aardingsfout. Steek de stekker in een ander geaard stopcontact. Een geaard stopcontact is dieper dan een 'normaal' stopcontact en herkent u aan de metalen contacten een de zijkanten.

Storingscode E4 Na maximaal 5 startpogingen geen vlamvorming.

Oplossingen:

Bent u nieuwe bewoner? Controleer de hoofdgaskraan in de meterkast. Als deze geopend wordt +/- 15 minuten wachten en daarna het toestel resetten door de R-knop enkele seconden ingedrukt te houden.

Heeft u een nieuwe gasmeter gehad? Zo ja toestel resetten door de R knop enkele seconden ingedrukt te houden.

Staat de gaskraan onder de cv-ketel dicht? Zo ja deze openen en toestel daarna resetten door de R-knop enkele seconden ingedrukt te houden.

Storingscode E5 Fout in ionisatie.

Deze storing vereist de hulp van een monteur. Verschillende punten moeten gecontroleerd worden:

Afstelling van het gasblok, De ionisatie-/ontstekingselektrode, De rookgasafvoer en luchttoevoer.

Storingscode E6 Ongewenste vlamvorming.

Deze storing vereist de hulp van een monteur. Er is mogelijk een ontstekingsprobleem.

Deze storing kan de volgende oorzaken hebben: Ontstekingstrafo defect, Automaat defect.

Storingscode E7 Geen water in de ketel of pomp draait niet.

Waterdruk te laag: Waterdruk is onder de 1 bar. Dit is af te lezen op de drukmeter boven het display. Cv-ketel bijvullen tot minimaal 1,5 bar en eventueel resetten door de resetknop enkele seconden ingedrukt te houden.

Systeem ontluchten: Hoogste punt in de installatie ontluchten.

Radiatoren dicht: Minimaal 3 radiatoren volledig open zetten (bij voorkeur de volledige verdieping waar de kamerthermostaat hangt).

Storingscode E8 Ventilator defect.

Deze storing vereist de hulp van een monteur. Er is mogelijk een ventilatorprobleem.

De volgende punten moeten worden gecontroleerd:

De goede werking van de ventilator, De bekabeling van de ventilator, De goede werking van de ventilator.

Storingscode E9 Geen water in de ketel.

Waterdruk te laag: Waterdruk is onder de 1 bar. Dit is af te lezen op de drukmeter boven het display. Cv-ketel bijvullen tot minimaal 1,5 bar en eventueel resetten door de resetknop enkele seconden ingedrukt te houden.

Storingscode E10 Geen water in de ketel of pomp draait niet.

Waterdruk te laag: Waterdruk is onder de 1 bar. Dit is af te lezen op de drukmeter boven het display. Cv-ketel bijvullen tot minimaal 1,5 bar en eventueel resetten door de resetknop enkele seconden ingedrukt te houden.

Systeem ontluchten: Hoogste punt in de installatie ontluchten.

Radiatoren dicht: Minimaal 3 radiatoren volledig open zetten (bij voorkeur de volledige verdieping waar de kamerthermostaat hangt).

Storingscode E11 Luchtkasttemperatuur te hoog.

Deze storing vereist de hulp van een monteur. De luchtkasttemperatuur is te hoog. Mogelijk is de warmtewisselaar naar de luchtkast lek.

Storingscode E12 Warmteterugwinunit.

Deze storing vereist de hulp van een monteur. Warmteterugwinning uitgevallen. De aansluiting van de warmteterugwineenheid moet gecontroleerd worden.

Storingscode E13 Smeltbeveiliging van de warmtewisselaar is aangesproken.

Deze storing vereist de hulp van een monteur. Warmwaterwisselaar of elektronica is defect. Deze moeten worden vervangen.

Storingscode E43 Grenzen van de parameters.

Deze storing vereist de hulp van een monteur. Er is een probleem met de parameter instellingen van de ketel. Deze moeten gecontroleerd worden.

Storingscode E44 Controle van de parameters.

Er is een probleem met de instellingen van de ketel. Reset de ketel door de Rknop enkele seconden ingedrukt te houden.

Storingscode E45 Controle van de parameters.

Deze storing vereist de hulp van een monteur. Parameterinstellingen zijn niet juist. Besturingsautomaat moet vervangen worden.

VAILLANT VHR SOLIDE 10 S/18 S/24 S/18-22 C/24- 28 C – VEEL VOORKOMENDE STORINGEN

Geen CV maar wel warm water

Radiatoren dicht: Minimaal 3 radiatoren volledig open zetten (bij voorkeur de volledige verdieping waar de kamerthermostaat hangt).

Druppelende warm waterkraan: Een van de tappunten in de woning drupt of sluit niet goed waardoor het toestel niet omschakelt naar de cv-stand.

Oplossing: warmwater tappunt goed dichtdraaien.

CV komt niet op temperatuur en slecht warm water

Waterdruk te laag: Waterdrukmeter aan de rechterkant van het display onder de 1 bar. Oplossing: Cv ketel bijvullen tot minimaal 1,5 bar.

VAILLANT VHR SOLIDE 10 S/18 S/24 S/18-22 C/24- 28 C – STORINGSCODES

Storingscode F01 Vlamstoring.

Oplossingen:

Bent u nieuwe bewoner? Controleer de hoofdgaskraan in de meterkast. Als deze geopend wordt +/- 15 minuten wachten en daarna toestel resetten d.m.v. de meest linker knop waar reset op staat.

Heeft u een nieuwe gasmeter gehad? Zo ja toestel resetten d.m.v. de meest linker knop waar reset op staat.

Staat de gaskraan onder de cv-ketel dicht? Zo ja deze openen en toestel resetten d.m.v. de meest linker knop waar reset op staat.

Storingscode F02, F03 Temperatuurbegrenzer heeft aangesproken.

Systeem ontluchten: Hoogste punt in de installatie ontluchten.

Radiatoren dicht: Minimaal 3 radiatoren volledig open zetten (bij voorkeur de

volledige verdieping waar de kamerthermostaat hangt).

Storingscode F04 Ventilatorstoring.

Deze storing vereist de hulp van een monteur. Reset de ketel NIET. Houd enkele seconden de + en - toets tegelijkertijd ingedrukt. Verschijnt er een nieuwe code F08, F28, F29 of F61? Geef deze nieuwe code door aan de monteur.

Storingscode F05 Vlamvorming ongeldig.

Deze storing vereist de hulp van een monteur. Houd enkele seconden de + en - toets tegelijkertijd ingedrukt. Verschijnt er een nieuwe code F08, F28, F29 of F61? Geef deze nieuwe code door aan de monteur.

Storingscode F06 Storing in de elektronische regeling.

Deze storing vereist de hulp van een monteur. Houd enkele seconden de + en - toets tegelijkertijd ingedrukt. Verschijnt er een nieuwe code F08, F28, F29 of F61? Geef deze nieuwe code door aan de monteur.

Storingscode F07 Kortsluiting of onderbreking aan de aanvoer voeler.

Deze storing vereist de hulp van een monteur. Houd enkele seconden de + en - toets tegelijkertijd ingedrukt. Verschijnt er een nieuwe code F08, F28, F29 of F61? Geef deze nieuwe code door aan de monteur.

Storingscode F08 Kortsluiting of onderbreking retourvoeler.

Deze storing vereist de hulp van een monteur. Deze storing vereist de hulp van een monteur. Houd enkele seconden de + en - toets tegelijkertijd ingedrukt. Verschijnt er een nieuwe code F08, F28, F29 of F61? Geef deze nieuwe code door aan de monteur.

Storingscode F09 Kortsluiting of onderbreking tapwatersensor.

Deze storing vereist de hulp van een monteur. Deze storing vereist de hulp van een monteur. Houd enkele seconden de + en - toets tegelijkertijd ingedrukt. Verschijnt er een nieuwe code F08, F28, F29 of F61? Geef deze nieuwe code door aan de monteur.

Storingscode E11 Verkeerde meetwaarde retour en aanvoer.

Deze storing vereist de hulp van een monteur. Storing wordt veroorzaakt door een defecte kabel of sensor.

Storingscode E12 Temperatuurverschil te groot tussen aanvoer en retour.

Systeem ontluchten: Hoogste punt in de installatie ontluchten.

Radiatoren dicht: Minimaal 3 radiatoren volledig open zetten (bij voorkeur de volledige verdieping waar de kamerthermostaat hangt).

Storingscode E13 Te weinig doorstroming.

Systeem ontluchten: Hoogste punt in de installatie ontluchten.

Radiatoren dicht: Minimaal 3 radiatoren volledig open zetten (bij voorkeur de volledige verdieping waar de kamerthermostaat hangt).