Werken bij Comfort Partners

COLLEGA-TOUR met Tia

Dit jaar ga ik op COLLEGA-TOUR. Door Corona hebben we elkaar allemaal lang niet kunnen zien. Voor ieders veiligheid en volgens de richtlijnen van het RIVM hebben we al ruim een jaar afstand van elkaar genomen. Gelukkig gaan we weer de goede kant op en kunnen we elkaar weer meer en meer opzoeken.

Ik denk dat het leuk is om, met korte blogs en vlogs, collega's het woord te geven. Omdat ik weet dat heel veel collega's trots zijn op wat ze doen en veel te vertellen hebben. Voor dit jaar doe ik dit rond het thema 'KERNWAARDEN'.

Onze kernwaarden maken wie we zijn. Wie wij als collega's zijn en wie we als organisatie zijn; betrokken, verbindend en resultaatgericht. Hoe passen jullie deze kernwaarden toe in jullie werkzaamheden? Daar ben ik benieuwd naar. Ik ben mijn tour gestart bij QHSE manager Tia van der Sluis. Helaas deze keer nog wel telefonisch.

Riet: Ha Tia, Leuk elkaar weer eens te spreken. QHSE is een breed werkveld. Kwaliteit, Gezondheid, Veiligheid en Milieu. Hoe organiseer jij dat in je werkweek?

Tia: Kwaliteit is wat we aan onze klanten willen leveren. Daarom zorg ik ervoor dat we de jaarlijkse audits voor Kiwa voorbereiden, alle collega’s het gehele jaar op de hoogte zijn en samen werken we dan naar de kwaliteit die we als onderneming willen leveren. We zijn trots op onze certificaten zoals ISO 9001, ISO 14001en VCA**. Een bewijs dat we het goed voor elkaar hebben.

Als we denken aan Gezondheid dan gaat het er in ons vak om, om aandacht te hebben voor de duurzame inzetbaarheid van onze collega’s. We verrichten arbeidsintensieve werkzaamheden in de nieuwbouw en bij het beheer en onderhoud van de installaties. Dat vraagt wat van ons lichaam. Hoe blijf je fit en gezond? We kunnen hiervoor gebruik maken van de kennis van TBI Vitaal en het Samen Fit programma wat nu gestart is, vind ik een super goed initiatief. Zo blijven we allemaal in beweging. Iedereen op zijn eigen niveau, maar wel met een gezamenlijk doel.

Veiligheid moet tussen onze oren komen te zitten. Dat blijft continu aandacht vragen. Van iedereen. Zowel van onze monteurs op de bouwplaats als de directie tijdens de vergaderingen. Daar zet ik mij iedere dag voor in. Want veilig kunnen werken zorgt ervoor dat je iedere avond weer gezond en veilig thuis kan komen. We hebben veel verschillende programma’s opgestart en zijn nog op zoek naar de goede vorm. We kunnen gebruik maken van de TBI Veilig app. Hierin staan ontzettend veel goede toolboxen maar ook praktijkvoorbeelden waar we van kunnen leren. Veiligheid tijdens ons werk is wat we met z’n allen moeten nastreven. Daar ligt mijn uitdaging.

Op het gebied van Milieu en wat we kunnen verbeteren in onze bedrijfsprocessen hebben we Sophie gevraagd een onderzoek te doen naar de mogelijkheden. Momenteel zijn we bezig met het verpakkingloos laten aanleveren van onze materialen op de bouw. Deze worden in zogenaamde kratten, zonder plastic en karton, geleverd. Dat vraagt wat van onze leveranciers. Het logistieke proces bij de leverancier moet dan aangepast worden en ook zij zullen gaan nadenken over verpakkingen en hoe we deze gezamenlijk kunnen verminderen. Zo proberen we de hele keten te betrekken bij het reduceren van ons afval.

Riet: De bijeenkomsten en overleggen zijn allemaal anders gegaan het afgelopen jaar.

Hoe zorg jij dat je betrokken blijft bij alle ontwikkelingen en hoe kun jij ervoor blijven zorgen dat QHSE onder de aandacht blijft bij alle collega’s?

Tia: Dat vind ik lastig tijdens de Coronatijd. We werken allemaal op afstand van elkaar. Als je elkaar ziet dan spreek je je collega’s makkelijker even aan en kun je sneller even vragen hoe het ervoor staat. Nu moet alles gepland worden. Vanuit mijn expertise ben ik natuurlijk echt betrokken bij de collega’s en de klanten om ervoor te zorgen dat QHSE dagelijks wordt toegepast. Ik ga ervanuit dat we straks weer meer samen kunnen komen en dat ook die belangrijke face-to-face overleggen weer gaan plaatsvinden.

Riet: Comfort Partners staat midden in de samenleving en is de verbindende schakel tijdens de energietransitie voor mensen, woningbouw en mobiliteit.

Hoe zorg jij voor verbinding met onze opdrachtgevers?

Tia: Zelf heb ik geen direct contact met klanten en bewoners. In mijn werk kan ik ervoor zorgen dat de werkzaamheden die we uitvoeren op het gebied van veiligheid, milieu en kwaliteit goed aansluiten bij de vraag van de klant. We vragen onze bewoners om feedback via een klanttevredenheidsmeting. Hiermee kunnen we zien of zij tevreden zijn over onze service. Over het algemeen scoren we goed en als we verbeterpunten gemeld krijgen pakken we deze op. Zo blijven we onze dienstverlening elke dag verbeteren.

Riet: Comfort Partners heeft de focus op het managen van de goede resultaten. We doen dit voor onze opdrachtgevers en onszelf. Resultaatgericht werken is dan ook één van onze kernwaarden.

Hoe resultaatgericht ga jij te werk?

Tia: Ik heb regelmatig contact met de directie in ons maandelijks QHSE overleg. We bespreken de voortgang van de operationele acties, zoals de certificeringen, de veiligheidsladder en uiteraard de ongevallen als deze hebben plaatsgevonden. We kijken dan samen hoe we het nog beter kunnen doen.

Een aantal leuke initiatieven die we de afgelopen tijd hebben ontwikkeld zijn het opleiden van vier collega’s zodat we interne processen bij elkaar kunnen auditten. En de samenwerking met de bedrijfsschool vorig jaar voor het CO vakmanschap certificaat. Alle monteurs hebben vorig jaar in de zomer hun theorie examen afgelegd en de bedrijfsschool heeft is nu de praktijkopleidingen aan het verzorgen.

Riet: Tia, heel leuk je gesproken te hebben en wat meer over jouw werk te weten te komen. Jammer dat we het deze keer nog online hebben moeten doen. Ik hoop dat we elkaar weer snel in levende lijve kunnen ontmoeten. Bedankt en veel succes met jouw uitdaging en ambities.

Tia: Jij ook bedankt, ik vond het heel leuk om wat meer te vertellen over mijn werk. En iedereen kan mij uiteraard bellen met vragen of input over mijn vakgebied.

Tot de volgende keer!