Werken bij Comfort Partners

Vandaag vervolg ik mijn COLLEGA TOUR en ga langs bij Jim Commandeur in Rotterdam.

Riet: "In korte blogs en vlogs geef ik mijn collega's het woord. Omdat ik weet dat heel veel collega's trots zijn op wat ze doen en veel te vertellen hebben. Voor dit jaar doe ik dit rond het thema 'KERNWAARDEN'. Onze kernwaarden maken namelijk wie we zijn.
Wie wij als collega's zijn en wie we als organisatie zijn; betrokken, verbindend en resultaatgericht. Zo leren wij elkaar steeds beter kennen."

Jim:

" Informatievoorziening is ondersteunend. Ik probeer zoveel mogelijk informatie te halen en te brengen bij collega's. Feedback, verbeteringen of goede ideeën probeer ik op te halen uit de organisatie. Zo blijf ik betrokken bij de verschillende processen en bij onze klanten."