Energietransitie

In december 2016 heeft het Ministerie van Economische Zaken in de Energieagenda transitiepaden geschetst om te komen tot de internationaal afgestemde doelstellingen omtrent CO₂-reductie. De Energieagenda is mede opgesteld aan de hand van het in 2015 opgestelde Energierapport en de daaropvolgende maatschappelijke energiedialoog.

Comfort Partners draagt met haar projecten en diensten bij aan de doelstellingen van Nederland. Het volgende zien we op onszelf en onze partners afkomen als het gaat om energietransitie: 

  • Onze woningen zullen in de toekomst niet meer verwarmd worden met behulp van aardgas; wij bieden daarom op steeds grotere schaal installaties voor gasloos wonen, zoals warmtepompen en andere all-electric oplossingen; onze corebusiness wordt duurzaam! 
  • De energie die wonen comfortabel maakt zal in de toekomst decentraal worden opgewekt, uw eigen woning wordt de plek waar energie wordt geproduceerd. Dit kan ook nu al met behulp van onze installaties, zoals topkwaliteit zonnepanelen met opbrengstgarantie. Wij ontwikkelen daarnaast wijk- en buurtconcepten voor de opwek en lokale uitwisseling van duurzame energie;
  • Groene energie is overal volop aanwezig, de kunst is alleen om de energie in uw woning beschikbaar te hebben op het moment dat u dat wilt! Comfort Partners is voor zowel woningcorporaties als bewoners de kennispartner als het gaat om slimme inzet van tekorten en overschotten van elektriciteit en warmte. 
  • Kennis over energieverbruik in woningen is essentieel om de energietransitie te laten slagen. Die kennis vergaren wij door slim gebruik te maken van open data, en data uit woningen die we samen met onze klanten genereren. 

Wilt u meer weten over gasloos wonen en de oplossingen die Comfort Partners hiervoor biedt? Lees dan hier onze blog! 

Investeringssubsidie 

Wilt u ook graag bijdragen aan de CO₂-reductie doelstellingen van Nederland? Dat kan! Door middel van subsidie stimuleert de overheid de komende jaren duurzame initiatieven, waarbij reductie van CO₂ centraal staat. Benieuwd naar de mogelijkheden? We adviseren u graag.