Zeeuwse woningcorporaties starten proef met aardgasloos wonen in bestaande woningen

31 okt 2019

Vijf Zeeuwse woningcorporaties zijn gestart met een proef met 'gasloos wonen'. In opdracht van Zeeuwland en Marsaki werkt Comfort Partners mee aan deze pilot.

De proef is bedoeld om te kijken welke installaties toepasbaar zijn om bestaande huurwoningen gasloos te maken. Om de klimaatdoelen te halen, moeten alle woningen in 2050 van het aardgas af. Momenteel is gestart met het installeren van verschillende installatieconcepten in zevenentwintig woningen.

Proeven

De Zeeuwse woningcorporaties gaan nu praktijkproeven doen om te onderzoeken op welke manier zij bestaande huurwoningen in de toekomst het beste all-electric kunnen verwarmen. Tijdens de proef wordt gekeken naar: de investeringskosten, de exploitatielasten, de overlast voor huurders bij realisatie, de energiekosten, het wooncomfort, de CO2-reductie en het comfort voor de huurder. Netbeheerder Enduris onderzoekt welke gevolgen all-electric verwarmen heeft voor het elektriciteitsnetwerk.

Deze proef is verdeeld over de werkgebieden van R&B Wonen, RWS partner in wonen, l'Escaut woonservice, Woonstichting Hulst en Zeeuwland. De corporaties testen in totaal negen installatieconcepten in zevenentwintig woningen. De proef vindt plaats in woningen die al over een energielabel B beschikken. Om een goed beeld te krijgen welk installatieconcept het beste past in welke type woning, is gekozen om in portiekwoningen en in grondgebonden woningen installaties te plaatsen.

Inzicht in installaties gedurende een jaar

De proef duurt een jaar. Zo krijgen de woningcorporaties inzicht hoe een installatieconcept zich in alle jaargetijden gedraagt. Daarnaast kijken de corporaties naar het elektraverbruik en het wooncomfort van de bewoners. Daarom vinden komend jaar ook regelmatig gesprekken plaats met bewoners om dit te monitoren. Deze pilot wordt gesubsidieerd vanuit de Stichting Zeeuwse Publieke Belangen

Kennis beschikbaar stellen

Ondanks dat er verschillende technieken beschikbaar zijn om woningen all-electric te verwarmen, is er maar weinig praktijkervaring mee opgedaan in bestaande huurwoningen. En dat terwijl er alleen al in Zeeland ruim 43.000 sociale huurwoningen van het aardgas af moeten. De kennis die de Zeeuwse corporaties opdoen is daarom relevant voor de hele sociale huursector. De uitkomsten van het onderzoek zullen dan ook gedeeld worden met alle woningcorporaties in het land.

De corporaties laten zich bij deze uitdagende pilot door Marsaki adviseren en ondersteunen. Het onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Zeeuwse Publieke belangen. 

Bronnen: Omroep Zeeland en Stichting Zeeuwse Publieke Belangen.