Trots op veiligheid

20 mrt 2019

TBI zet veiligheid op 1.

Dat doen we door het werken conform de TBI-Veiligheidsrichtlijn, door te investeren in trainingen en opleidingen, door goede veiligheidsprocedures te hanteren en te investeren in veilig materieel en materiaal. Daarnaast zijn we voortdurend bezig met het verhogen van het veiligheidsbewustzijn. Want het gaat vooral ook om het bewust veilige gedrag van onze mensen.

Bewust veilig

Op 20 maart staan we binnen TBI opnieuw stil bij wat veilig werken voor ons betekent. En dat doen we niet alleen. De brancheverenigingen Bouwend Nederland en Techniek Nederland hebben besloten om 20 maart 2019 tot landelijke “Dag van de Veiligheid” uit te roepen. Zij hebben al hun leden aangespoord om hier aan mee te werken. Een sterk initiatief, waarbij wij ons graag aansluiten. Ons thema dit jaar is: Trots op veiligheid.

De hoogste prioriteit

Veiligheid moet in onze sector de hoogste prioriteit hebben. Het aantal incidenten en ongevallen op onze projecten hebben wij al sterk teruggedrongen, maar wij willen blijvend werken aan verbetering. Alle TBI-ondernemingen werken hiervoor conform de TBI-Veiligheidsrichtlijn voor het managen van veiligheid. Onderstaand lichten wij ze toe!

Comfort Partners TBI Maak de Toekomst

Vier belangrijke pijlers

Onze pijlers staan voor vier belangrijke aspecten voor het managen van veiligheid. De eerste pijler betreft het blijven terugbrengen van incidenten tot een absoluut minimum. Daarnaast leren we van eerdere incidenten. Wij zijn en blijven een lerende organisatie. Op deze manier willen een herhaling van een fout voorkomen. De derde pijler staat voor een toonaangevende positie ambiëren als duurzame onderneming. Want om zo'n duurzame onderneming te zijn, moet het veiligheidsthema verankerd zijn in de bedrijfsvoering. De vierde pijler staat voor onze samenwerking. Door samen te werken aan de veiligheidsaanpak staan we sterker, leren we sneller en kunnen we elkaar blijven inspireren.

Comfort Partners TBI Maak de Toekomst

TBIveilig app

Binnen TBI hebben we ook een eigen veiligheidsapp ontwikkeld. Hierin kunnen alle TBI medewerkers én onderaannemers meldingen maken van veilige én onveilige situaties. Zo kunnen we van elkaar leren en met elkaar zorgen dat het aantal ongevallen steeds verder afneemt.