actueel

Tevreden WBG kiest opnieuw voor Comfort Partners

29 apr 2016

Comfort Partners heeft opnieuw een contract getekend met WBG (Woningbeheer Born-Grevenbicht). De samenwerking, die in 2014 is ontstaan, wordt voortgezet en verder uitgebreid. Gedurende de afgelopen twee jaar heeft Comfort Partners bewezen een waardevolle en betrouwbare samenwerkingspartner te zijn. En met resultaat!

Directeur Michiel Sluijsmans tekende namens WBG een meerjarig samenwerkingscontract waarin de succesvolle samenwerking wordt voortgezet. Comfort Partners voert niet alleen het technisch onderhoud uit aan de installaties in de woningen (waaronder cv-ketels, wtw-installaties en mechanische ventilatie), maar gaat zelfs een stap verder…

V.l.n.r. boven: Erik Aarts (WBG), Petra Canisius en Carli Worms (beiden Comfort Partners). Onder: Erwin Berendsen (directeur Comfort Partners) en Michiel Sluijsmans (directeur WBG)

In lijn met de koers van Comfort Partners en het gedachtengoed van WBG ligt de focus nóg meer op het bereiken- en borgen van optimale klanttevredenheid het continu meten van resultaten en het proactief bijsturen wanneer nodig.

Comfort Partners helpt woningcorporaties maximale grip op kwaliteit en kosten te krijgen door te werken met een meer-jaren-onderhoudsplan (MJOP), een meer-jaren-onderhoudsbegroting (MJOB) en een onderhoudsjaarplan. Informatie die Comfort Partners borgt voor opdrachtgever en bewoner in de Comfort Partners Service App.

Ons team in Maastricht werkt intensief samen met WBG om een comfortabel en veilig leefklimaat voor de bewoners te creëren.