TBI tekent partnerovereenkomst met Madaster Services

11 sep 2018

Comfort Partners TBI Maak de Toekomst

“Ieder gebouw is een grondstoffendepot” - T.M. Rau

Vandaag heeft TBI Holdings B.V. een partnerovereenkomst getekend met Madaster Services. Met het partnership levert TBI een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van Madaster. Een onafhankelijk publiek platform welke materialenpaspoorten genereert met als doel wereldwijd afval te elimineren.

Madaster is er voor particulieren, bedrijven en overheden en wordt ontwikkeld door Madaster Services onder toezicht van de Madaster Foundation. Madaster fungeert als een online bibliotheek waarin materialen en gebouwen worden gedocumenteerd, net zoals verkaveling en grondbezit bij het kadaster. Vanuit Madaster kan iedereen een materialenpaspoort van zijn gebouw(en) laten maken.

Een materialenpaspoort bevat veel informatie over de kwaliteit en de herkomst van de materialen en hun huidige locatie. Dit maakt hergebruik bij verbouwingen of terugwinnen van materialen eenvoudiger. Een gebouw wordt zo een gedocumenteerde 'opslagplaats' voor materialen. Met het partnership kunnen de TBI-ondernemingen klanten optimaal bedienen om ambities op het gebied van circulair bouwen waar te maken. Zo zetten wij in op meer toegevoegde waarde voor onze klanten, circulair ondernemerschap en innovatie.

Het doel van Madaster is afval te elimineren door materialen een identiteit te geven. Het Madaster platform fungeert als een publieke, online bibliotheek van materialen in de gebouwde omgeving. Het Madaster platform registreert, ordent, bewaart en ontsluit data met veel aandacht voor veiligheid, privacy en continuiteit.