TBI REALISEERT FORS HOGER RESULTAAT IN 2018

11 apr 2019

Daan Sperling, voorzitter van de Raad van Bestuur van TBI:

“2018 was een goed jaar voor TBI. De woningmarkt, zowel nieuwbouw als onderhoud en renovatie, was onverminderd sterk en in de utiliteits- en inframarkt verbeterden de marktomstandigheden. De bedrijfsopbrengsten groeiden met 4 procent naar € 1.773 miljoen en ons operationele resultaat voor afschrijvingen (EBITDA) nam toe met 19 procent naar € 54,7 miljoen. Het nettoresultaat steeg met 72 procent naar € 18,2 miljoen (2017: € 10,6 miljoen).
Met een toename van 11 procent naar ruim € 2,6 miljard is onze orderportefeuille goed gevuld en is onze basis voor de komende jaren aanzienlijk versterkt. Tegelijkertijd hebben we ons risicoprofiel verlaagd door selectief te werk te gaan bij de verwerving van projecten. Onze financiële positie blijft sterk en we houden dan ook ruimte om te investeren in slimme, duurzame en toekomstbestendige oplossingen voor de gebouwde omgeving.”
“Onze strategie is gebaseerd op drie pijlers die met elkaar verbonden zijn: economische waardecreatie, maatschappelijke impact en de ontwikkeling van onze (toekomstige) medewerkers. We zien belangrijke trends die van grote invloed zijn op het werkveld van TBI. De energietransitie, efficiënter omgaan met materialen en het verhogen van de gebruikskwaliteit en toekomstwaarde van de gebouwde omgeving bieden kansen om de groei van onze ondernemingen te verbinden met de bijdrage die wij willen leveren aan onze omgeving. De verduurzaming van de gebouwde omgeving, de woningbehoefte en investeringen in infrastructuur zijn belangrijke groei-impulsen voor onze ondernemingen in de komende jaren.”

 

 

VOORUITZICHTEN 2019

De naar verwachting aanhoudende maar wel lagere economische groei, in combinatie met de kwantitatief en kwalitatief verbeterde orderportefeuille, biedt TBI een goede uitgangspositie in alle relevante marktsegmenten. Een tekort aan vakbekwaam personeel en forse prijsstijgingen voor materiaal vormen daarbij wel een uitdaging.
Binnen Bouw & Ontwikkeling blijft sprake van een krachtige onderliggende vraag op de woningmarkt. De hypotheekrente is laag maar het consumentenvertrouwen neemt enigszins af. Of de productie toeneemt, is mede afhankelijk van voldoende beschikbaar planaanbod (locaties). De utiliteitsmarkt zal naar verwachting verder aantrekken, mede door een toename van investeringen in bedrijfsgebouwen. Hier zien we kansen op het gebied van herontwikkeling en transformatie van bestaand vastgoed. Binnen Techniek zien we eveneens groeimogelijkheden door de toenemende behoefte aan slimme technologie. In de Marine & Offshore-sector verwachten we ook in 2019 nog een laag investeringsniveau.
Bij Infra zien we een toename van investeringen in infrastructurele projecten, met name ook in renovatie en onderhoud van bruggen, sluizen en tunnels.