TBI Acdmy leergang Projectmanagement Basis

26 apr 2018

Comfort Partners TBI Maak de Toekomst

Robert Heuzen en Eric Bokhorst van Comfort Partners zijn geslaagd voor de TBI Acdmy leergang Projectmanagement Basis. 

Daan Sperling, Voorzitter Raad van Bestuur TBI Holdings B.V., overhandigd het certificaat aan beide mannen. Wij feliciteren onze collega's met het behalen van hun diploma! Monica de Graaf, Program Manager Acdmy; "TBI acdmy faciliteert de persoonlijke ontwikkeling van deelnemers aan de opleidingsprogramma’s, zodat zij succesvol functioneren en een bijdrage kunnen leveren aan de missie van TBI. 

TBI heeft het leren en de ontwikkeling van haar medewerkers hoog in het vaandel staan. Bij ons staat talent niet stil: in persoonlijke ontwikkeling wordt fors geïnvesteerd.

Sinds de start van de PM opleidingen in juni 2017 zijn er 3 basis cursussen en 1 gevorderden cursus georganiseerd. In totaal hebben tot nu toe 45 cursisten, uit 14 verschillende TBI ondernemingen, deelgenomen aan projectmanagement cursussen. De cursussen zijn ontwikkeld in opdracht van Acdmy Adviesraad en in nauw overleg met werkgroep projectmanagement tot stand gekomen. Hierbij is nadrukkelijk gekozen voor het aandacht geven aan methodiek van projectmanagement "hard" skills waarbij PRINCE2 als leidraad is genomen omdat de eigen projectmanagement methodiek hieraan getoetst kan worden. Parallel aan de projectmanagementcursussen worden TEAM modules georganiseerd die meer ingaan op "soft" skills van de projectleiders