verduurzamen van woningen industrialiseren

Samenwerken aan duurzame woningbouw met INDU-Zero

15 apr 2020

Speciale renovatiepakketten helpen meer dan 22 miljoen woningen in de Noordzeeregio om snel energieneutraal en toekomstbestendig te worden.

Vijftien organisaties uit zes landen werken samen om een ​​fabriek te ontwerpen die deze renovatiepakketten op industriële schaal kan produceren. De Europese Unie heeft het plan goedgekeurd en heeft een subsidie ​​van ruim € 2 miljoen beschikbaar gesteld. Het doel is om binnen drie jaar een blauwdruk te ontwikkelen voor een volledig geautomatiseerde fabriek.

Ron van Schaijck, directeur Comfort Partners zal zitting nemen in de Advisory Board. Ciska Hoogeveen, Manager Duurzaamheid, is nauw betrokken in de werkgroep. Een mooie gelegenheid om kennis te delen en samen te werken aan duurzame woningbouw.

Wooncomfort verhogen

Er zijn al diverse initiatieven die zich met het verduurzamen van huizen bezighouden. De zogenaamde 0-op-de-meter activiteiten worden tot op heden met bestaande middelen en productieprocessen gedaan. Het project INDU-ZERO heeft als voordeel dat het bij 0 kan beginnen. Daarbij wordt gestuurd op een standaard renovatiepakket dat met minimale aanpassingen per land kan worden toegepast. In een renovatiepakket, die als het ware als een jas over het huis wordt geplaatst, bevinden zich slimme oplossingen die zelf energie produceren en het wooncomfort verhogen. Hierbij kun je aan zonnepanelen, warmtepompen en ventilatie.

Het unieke aan het project is dat het zowel landen als partijen bij elkaar brengt, die met een andere bril naar de opgave kijken, zoals onderwijs, de bouwsector, woningcorporaties, industrie en overheid, waarmee (technische) inhoud en uitvoering meteen aan elkaar gekoppeld worden. Pioneer Woningcorporatie Domijn heeft inmiddels aangegeven om als launching costumer op te willen treden om de eerste producten uit te testen. Hiermee is de cirkel rond: bedacht, ontwikkeld en uitgevoerd in Oost Nederland!

Domijn wil klimaatvriendelijke huizen

Feiten

• Volgens het klimaatakkoord van Parijs moeten er tot 2050 miljoenen huizen in Europa worden verduurzaamd.
• In België, Nederland, Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Zweden en Noorwegen (North Sea Region gebied) bevinden zich in totaal 22 miljoen huizen die zijn gebouwd tussen 1950-1985.
• Industrialisatie maakt het mogelijk om 15.000 renovatiepakketten per jaar op te leveren – een vijfvoud van het huidige aantal – en dat voor 50 procent van de huidige kostprijs.
• Bij INDU-ZERO zijn 15 partners aangesloten uit 6 landen.
• Het projectbudget bedraagt bijna 4,4 miljoen euro. De helft is verkregen via een Europese subsidie en de helft wordt gefinancierd door de deelnemende partijen.