Aandacht voor wonen

Parteon en Comfort Partners tekenen het contract voor partnership voor de lange termijn

01 jul 2016

Parteon en Comfort Partners

Contractondertekening Cees van Boven van Parteon en John Voogt van Comfort Partners

Parteon

Parteon is de grootste woningcorporatie van de Zaanstad. Als mensgerichte volkshuisvester met een woningaanbod van circa 18.000 woningen, zet Parteon zich in om mensen met een zwakkere positie zelf regie te laten voeren over hun thuissituatie. Een gepassioneerde organisatie met hart voor de zaak die verbonden is met haar omgeving en de bewoners.

Comfortabel wonen

Vanuit een selectieprocedure is Parteon een langdurige ketensamenwerking aangegaan met Comfort Partners. In het aanbod van Comfort Partners staat het creëren van een ongestoord, veilig en comfortabel woonklimaat voor de bewoners van 8000 woningen centraal. Comfort Partners neemt hierin als partner een initiërende en leidende rol.

De belangrijkste doelstellingen voor Parteon in onze samenwerking zijn:

• Kostenreductie (zonder ongewenst kwaliteitsverlies)
• Optimale prijs/kwaliteitsverhouding gedurende levensduur installaties (TCO)
• Hogere klanttevredenheid van bewoners
• Verdergaande digitalisering (Internet of Things)
• Goede sturingsinformatie
• Verdergaande standaardisering van proces en assortiment
• Transparantie van kosten
• Optimale samenwerking met leverancier(s)
• Aanlevering sturingsinformatie
• Beheer op afstand, digitalisering en innovatie
• Sturing op klanttevredenheid
 

Service-App Comfort Partners

Focus op kwaliteit

Up-to-date informatie met de ServiceApp

Voor het uitvoeren van de servicewerkzaamheden heeft Comfort Partners een ServiceApp laten ontwikkelen. Deze ServiceApp voorziet de servicemonteurs van alle noodzakelijke benodigde informatie gedurende de uitvoering van de werkzaamheden en registreert real-time alle gegevens in ons landelijke ERP-systeem. Hierdoor beschikken Parteon en Comfort Partners altijd over up-to-date informatie.

Oplossingen voor toonaangevende opdrachtgevers


Sinds jaar en dag werken wij als betrouwbare, deskundige en landelijke multidisciplinaire onderhoudspartner in uw regio voor andere toonaangevende opdrachtgevers. Wij kennen de regio, de mensen en wij spreken letterlijk de taal van onze klanten. Als technische dienstverlener denkt Comfort Partners hierover graag met u mee. Neem gerust contact op met een van onze vestigingen voor een kennismakingsgesprek.

Over Parteon


Huurders zijn de drijfveer van de organisatie. Dat wat ze doen, doen ze voor de huurders. Het werkgebied is de Zaanstreek. Ze kennen het gebied goed, vinden het een goed schaalniveau en hebben er hun wortels liggen. Zaandam, Zaandijk of Koog aan de Zaan, Assendelft, Westzaan, Krommenie, Wormerveer, Wormer of Knollendam zijn de gemeenten waar Parteon de woonruimte aanbiedt. Dit doen ze voor mensen die niet zelfstandig in woonruimte kunnen voorzien.
Als mensgerichte volkshuisvester zet Parteon zich in om mensen met een zwakkere positie zelf regie te laten voeren over hun thuissituatie. Een gepassioneerde organisatie met hart voor de zaak die verbonden is met haar omgeving en de bewoners. Dit alles met maar één doel: het steeds beter willen doen voor én met de bewoners. Door deze verbonden, open en transparante wijkgerichte aanpak vervult Parteon een voortrekkersrol in de Zaanstreek. Op deze wijze zorgt Parteon voor vitale leefbare wijken waarin de balans tussen kwaliteit en betaalbaarheid optimaal is gewaarborgd.
Parteon is er voor iedereen die niet in staat is zelf te voorzien in woonruimte. Ook maatschappelijke instellingen bieden wij woonruimte. Vaak via ons maatschappelijk vastgoed: gebouwen die plaats bieden aan zorg en welzijn.