Maatregelen vanuit Comfort Partners door Coronavirus

24 mrt 2020

Comfort Partners volgt de ontwikkelingen en de adviezen omtrent het Coronavirus op de voet. Op advies van de Rijksoverheid zijn wij genoodzaakt om in ieder geval tot en met eind 2020 aanvullende maatregelen te nemen om verspreiding van en besmetting met het virus zoveel mogelijk te voorkomen.

De komende weken zullen wij ons uiterste best doen om onze klanten zo goed mogelijk te blijven bedienen. Helaas ervaren wij reeds een verminderde aanvoer van materialen en een toename van het uitval van personeel. De verwachting is dat wij in de komende weken onze werkzaamheden inclusief storingen niet binnen de gestelde contracttermijnen kunnen verhelpen.

Omdat onze monteurs voornamelijk bij bewoners thuis komen om werkzaamheden uit te voeren treffen wij de volgende maatregelen:

  • Vanaf maandag 16 maart 2020 worden storingen alleen op werkdagen tussen 08.00 uur en 17.00 uur opgelost m.u.v. uitval van collectieve installaties en calamiteiten;
  • Onze prioriteit ligt bij het oplossen van storingen en calamiteiten. Zolang de bezetting het toelaat zal ook (beperkt) preventief onderhoud doorgang vinden;
  • In het geval van een storingsmelding is het aan de callcentermedewerker om de bewoner vooraf te informeren over de genomen maatregelen.

In alle gevallen waar werkzaamheden zijn uitgevoerd geldt: Tablets worden niet aan de bewoners aangeboden voor het aftekenen van de werkbon. De monteur tekent de werkbon zelf af na het uitvoeren van de werkzaamheden.

Indien de berichtgeving en adviezen vanuit de Rijksoverheid aansturen op aanvullende maatregelen zullen wij u hierover nader informeren op onze website.