Innovatieve technieken in NOM woningen Enschede

09 sep 2016

De bewoners van de wijk Oost-Boswinkel in Enschede hebben gekozen voor duurzame en energiezuinige woningen volgens het LekkerEIGENhuis concept van TBI Woonlab.

Boswinkel Oost in Enschede is een sociale omgeving met een dorpse uitstraling. In een aantal bijeenkomsten konden de bewoners, starters en gezinnen, meepraten over de herstructurering en transformatie van de wijk. Het ontwerp van Koopmans Bouwgroep sluit helemaal aan bij de vraag naar energiezuinige woningen met een ‘vriendelijke’ uitstraling.
 

Specialist voor duurzame woningbouw

Comfort Partners is als specialist van installatietechniek binnen de TBI Holdings, nauw betrokken bij het ontwerp van duurzame woningbouw. We werken nauw samen met bouwbedrijven Era Contour, Koopmans en Hazenberg en realiseren gezamenlijk het woonconcept LekkerEIGENhuis en beterBASIShuis.

De 22 royale koopwoningen bestaande uit rij- en hoekwoningen zijn unieke woningen, de kopers hebben de  woning helemaal naar eigen wens kunnen afbouwen!
Een lekkerEIGENhuis is duurzaam en energiezuinig en wordt standaard gebouwd met  een EPC van 0.4. Met onze duurzaamheidspakketten hebben we de energieprestaties voor de koopwoningen kunnen verbeteren tot Nul-op-de-meter met gasaansluiting.

Dit realiseren we onder andere door de woningen standaard te voorzien van 18 PV-panelen en een duurzame gasgestookte cv-ketel.
De 20 huurwoningen in opdracht van de Woonplaats zijn uitgevoerd als NOM-woningen conform de EPV-norm en worden gerealiseerd met innovatieve technieken, zoals een luchtwater warmtepomp inclusief warm watervoorziening, laag temperatuur verwarming, een PV-installatie met gemiddeld 28 PV-panelen per woning, en een monitoringsysteem wat voldoet aan de eisen van de stroomversnelling/ wetgeving.

Wilt u meer informatie over de NOM Woningen of de duurzame oplossingen van Comfort Partners?

 

De Woonplaats

De Woonplaats is een woningcorporatie die betaalbare woningen aanbiedt in met name Enschede en de (Oost) Achterhoek.Midden in de maatschappij.
De Woonplaats staat midden in de maatschappij. Wij willen voldoen aan de eisen en verwachtingen die aan ons functioneren worden gesteld vanuit wetgeving en aspecten van good governance. Wij streven een gezond evenwicht na tussen sociale, ecologische en economische belangen. Maar bovenal willen wij graag begrijpen wat er onder bewoners, in wijken en buurten en bij stakeholders leeft en daar zo goed mogelijk op inspelen. Daarin zoeken wij de samenwerking en geven daaraan alle ruimte. Het gaat niet om ons, maar om het gezamenlijk optimaliseren van het woongenot en het maatschappelijk rendement.


Innovatief

In de wereld om ons heen vinden grote veranderingen plaats. De Woonplaats wil in die transitie mee voorop lopen. Op vastgoedgebied betekent dit dat we steeds minder zelf voorschrijven, maar de bouwwereld meer en meer uitdagen met betere en energiezuinigere woningen te komen die beantwoorden aan de wensen van de bewoner van de toekomst. Ook wanneer wij naar de samenwerking met bewoners en stakeholders kijken, voorzien wij daarin nieuwe mogelijkheden en nieuwe samenwerkingsvormen. Alle ruimte daarvoor… bij De Woonplaats!