Geslaagde Veiligheidsdag 2017

20 mrt 2017

Bewust veilig

Alle vestigingen van Comfort Partners hebben vrijdag stilgestaan bij de TBI Veiligheidsdag. De brancheverenigingen Bouwend Nederland en Uneto VNI hebben besloten om 17 maart 2017 tot landelijke “Dag van de Veiligheid” uit te roepen. Zij hebben al hun leden aangespoord om hier aan mee te werken. Een sterk initiatief, waarbij wij ons graag aansluiten. Om dit nog eens te benadrukken is ons thema dit jaar gelijk aan het landelijke motto: Bewust Veilig. 

Zowel op de kantoren als op de projecten is aandacht gegeven aan "Bewust Veilig" werken. Tijdens de bijeenkomsten zijn we met elkaar in gesprek gegaan over het belang van veilig werken. Door de film met Daan Sperling, de interactieve posters en films uit de praktijk te tonen, hebben we ons in kunnen leven in de werksituatie van onze collega's. 

Die helm past ons allemaal

Bewustwording creëren doe je niet in 1 dag. We gaan het thema "Bewust Veilig" het hele jaar door invulling geven door de helm met gopro door te geven aan collega's. Iedere maand neemt één van de regio's de helm over en gaat praktijksituaties tijdens de dagelijkse werkzaamheden filmen. Op deze manier kunnen we leren van elkaar en verbeteringen aanbrengen in onze processen. 

 

 

Goede interacties tijdens de Veiligheidsdag 2017

Onveilige situaties met elkaar bespreken

Comfort Partners zet veiligheid op 1

Dat doen we door het werken conform de TBI-Veiligheidsrichtlijn, door te investeren in trainingen en opleidingen, door goede veiligheidsprocedures te hanteren en te investeren in veilig materieel en materiaal. Daarnaast zijn we voortdurend bezig met het verhogen van het veiligheidsbewustzijn. Want het gaat vooral ook om het bewust veilige gedrag van onze mensen.

#bewustveilig #tbiveilig Comfort Partners

Collega's geven elkaar tips

TBI Veiligheidsdag 2016

TBI Werk Veilig Werk Samen

Veiligheid moet in onze sector de hoogste prioriteit hebben.

Het aantal incidenten en ongevallen op onze projecten hebben wij al sterk teruggedrongen, maar wij willen blijvend werken aan verbetering. Alle TBI-ondernemingen werken hiervoor conform de TBI-Veiligheidsrichtlijn.

TBI Veiligheidsrichtlijn

De basisprincipes van de TBI Veiligheidsrichtlijn zijn:

1) Incidenten blijvend terugbrengen tot absoluut minimum.

  • Het aantal incidenten in de uitvoeringspraktijk moet omlaag en tot een absoluut minimum beperkt worden; dat is het streven van TBI én het streven van de branche als geheel.
  • We erkennen de zorgplicht voor de veiligheid en gezondheid van alle medewerkers, inclusief de medewerkers van alle meewerkende partners; overal, altijd.

2) Leren van eerdere incidenten: lerende organisatie zijn en blijven.

  • Reeds gebeurde incidenten zijn helaas onomkeerbaar: we zien het als onze plicht om lessen uit deze incidenten te trekken en herhaling te voorkomen.
  • Kerngedachte van ons veiligheidsdenken is dat incidenten vermijdbaar zijn, overal, altijd; organisatie en medewerkers moeten daar permanent van doordrongen zijn en blijven.

3) Een toonaangevende positie ambiëren als duurzame onderneming.

  • Wie een toonaangevende positie op het gebied van duurzaam ondernemen ambieert, zal het veiligheidsthema degelijk moeten verankeren in bedrijfsidentiteit en bedrijfsbeleid, en werken aan een zo hoog mogelijke positie op de veiligheidsladder voor ondernemingen.

4) Samen sterk staan dankzij een gezamenlijke veiligheidsaanpak.    

  • Door het veiligheidsthema als TBI gezamenlijk op te pakken, staan we sterker, leren we sneller en kunnen we elkaar blijvend inspireren.