Fantastische uitkomsten MOM score Comfort Partners voor Ymere!

03 mrt 2017

Waar ooit de MOM norm op 40 is gesteld heeft Comfort Partners in 2016 een MOM score behaald van 64!

  • 71,4% enthousiaste bewoners (8,9 of een 10)
  • 7,6% kritische bewoners
  • 71,4 – 7,6 = 63,8 (= 64 afgerond)

 

MOM score Ymere Comfort Partners

Contact

René Elmers

Wat is “Meten op Maat”?

Ymere heeft in 2012 een nieuwe methodiek ontwikkeld, Meten op Maat, waarmee op maat inzicht wordt verkregen in de eigen dienstverlening en de klanttevredenheid. Doel hiervan is om te leren en te verbeteren.  
Kern van de methodiek is dat niet de werkprocessen centraal staan, maar de daadwerkelijke tevredenheid van de klant, de huurder. Sinds het voorjaar van 2013 wordt de klanttevredenheid gemeten met de Meten op Maat-methode. Onder andere bij het zoeken en vinden van een woning, bij het betrekken en opzeggen van een woning of na het indienen van een reparatieverzoek. De klant geeft een rapportcijfer voor de dienstverlening en geeft verbeter- en koesterpunten aan. Met dit inzicht kunnen de klantprocessen worden geoptimaliseerd en werkt Ymere gericht aan verbetering van de dienstverlening.


SMART doel voor 2017

Voor 2017 hebben we een smartdoel geformuleerd en onderliggende actiepunten opgesteld om deze score minimaal vast te houden en wellicht nog te verbeteren. Eigenaar van dit smartdoel is René Elmers, Regiomanager NW van Comfort Partners.
René heeft als doel om samen met de andere comakers Dak, Liften en Ymere Service de totaalscore van alle betrokken partijen te verhogen. O.a. door de acties: verder trainen en coachen van de monteurs en leren van en samenwerken met andere comakers.
Boven het competitiegevoel onder de comakers en Ymere Service staat de doelstelling om gezamenlijk de maximale MOM score te behalen. Met het geformuleerde smartdoel denken wij hier goed invulling aan te gaan geven.


Al met al een mooie afsluiting van 2016 en een ambitieuze gezamenlijke uitdaging voor 2017.