Een uitdagende duurzaamheidscase voor studenten van TU/E

03 apr 2017

Boukje Huijben, docente aan de TU Eindhoven, had aan Comfort Partners gevraagd een uitdagende duurzaamheidscase voor te leggen waar de studenten drie weken aan konden werken om hier vervolgens een pitch over te geven.


De pitches werden gegeven voor het vak Green Business Models voor bachelor studenten van alle studierichtingen aan de TU Eindhoven. 
Op 16 maart heeft Comfort Partners een bedrijfspresentatie gegeven over de organisatie en de opdracht. 

De vragen die gesteld zijn aan de studenten:

  • Hoe voegt het aansluiten van bestaande en toekomstige installaties op ‘the internet of things’ waarde toe voor Comfort Partners en haar klanten (met de focus op 2 klantgroepen: woningcorporaties en bewoners)?
  • Hoe ziet in dat geval een mogelijk business model eruit?
  • Hoe kan Comfort Partners de vergaarde data uit haar smart-installaties vermarkten?
  • Wat heeft de eindgebruiker daaraan? 

 

De groepen kwamen met allerlei ideeen waarbij de directie mocht optreden als jury. Er werden en een aantal kritische vragen gesteld en vervolgens de keuze gemaakt welke groep gewonnen had.
De beoordelingscriteria waren: 

  • Hoe haalbaar en logisch is de business case?
  • Hoe creatief en innovatief is de business case?
  • Zouden wij erin investeren (CP)?

 

De groepen hadden hele verschillende business modellen voor Comfort Partners opgesteld. Sommigen kwamen overeen met ideeën waar we zelf al mee bezig zijn, andere ideeën hebben ons verrast.

Uiteindelijk hebben we de keuze voor de groep gemaakt met het businessmodel ‘Green Energy Hours’. Hierbij werd een ‘current’ model gemaakt waarbij het huidige energieverbruik in kaart gebracht is waarbij deze wordt vergeleken met de ‘future’ energieverbruik.

Hoe meer je bespaart, hoe meer awards je krijgt in de vorm van kortingen e.d. Een belangrijk aspect bij dit eerste groepje is dus het vergaren van DATA – data device koppelen aan een boiler etc. Een tweede groep had het idee om er een sociaal aspect aan te koppelen; de helft van de kosten die je aan energie bespaart, wordt (door slimme thermostaten en predictive maintenance) in een ‘social sustainability’ potje gedaan en vervolgens gebruikt om sociale duurzame activiteiten voor de wijk/ buurt op te zetten (‘work on a better neighbourhood’).

Al met al een leerzame en verrassende dag, wat zeker een vervolg gaat krijgen.