Directiewisseling Comfort Partners

19 nov 2018

Hierbij berichten wij dat de heren ing. J.P.M. Voogt en J.A.S. Berendsen per heden zijn teruggetreden als statutair bestuurder van Comfort Partners B.V. De heer ir. B.J. Ambachtsheer MSc is benoemd als statutair directeur van Comfort Partners B.V. en zal deze functie in combinatie met zijn huidige functie als statutair directeur van Croonwolter&dros B.V. gaan vervullen. 
Tevens zullen de heren ir. F van Lookeren Campagne en N. Schothuis als respectievelijk Directeur en Directeur Operations (beide niet statutair) het management van Comfort Partners B.V. komen versterken.

De weg vooruit

Comfort Partners is en blijft voor TBI een belangrijke strategische pijler, voor nu en in de toekomst. De energietransitie en de groeiende woningmarkt bieden kansen voor onze onderneming. Onze strategie moet de winstgevendheid van Comfort Partners verder verbeteren. De focus ligt bij de proposities die gericht zijn op comfort en gemak in én rondom de woning. Deze zullen de komende jaren verder ingevuld worden. Een toonaangevende marktpositie, circulair ondernemen en een aantrekkelijke werkomgeving, de drie strategische pijlers van TBI, geven onze richting aan.

Met vakmanschap en een stevig fundament gaan wij met vertrouwen de toekomst tegemoet.

Ir. B.J. Ambachtsheer MSc
Statutair directeur Comfort Partners