De lat ligt hoog!

08 feb 2017

Expeditie Gratis Wonen Comfort Partners

Foto: Team ‘100 % Woongeluk met 50 % korting’ op expeditie bij 3D Robotprinting in Rotterdam.

Wow! Ciska blogt: "De lat ligt hoog en we worden er alleen maar ambitieuzer van!"

Onze concepten zijn inmiddels teruggebracht van vele ideeën tot vier. Aan ons team ‘100 % Woongeluk met 50 % korting’ is de vraag voorgelegd; zou je zelf investeren in een van deze ideeën?

Zou je hier zelf een jaar lang fulltime aan willen werken in een start-up? Vragen die ertoe doen. Steek je hier je hand voor in het vuur? Geloof je in het concept?

De vragen geven scherpte. We besluiten dat verdere inhoudelijke discussie over de concepten zelf niet altijd zinvol is. Dat een idee of concept soms gewoon zo simpel is als het is. Zo blijkt ook uit de woorden van Michel Baars, directeur van New Horizon Urban Mining en een van de experts die bij ons is aangeschoven: “een dakgoot is een dakgoot, waarom zou je die recyclen, die moet gewoon ‘klik’ kunnen doen in een ander pand!” Michel triggert ons om in het concept geen onnodige energie te verbruiken. En bij het startontwerp al uit te gaan van demonteerbaarheid van (oude) materialen. Ook daagt hij ons verder uit om anders met de beleggingswaarde van een woning om te gaan. Waarom geen woning en installaties realiseren van schaarse grondstoffen die ook in de toekomst een waarde hebben? Het brengt ons op ideeën voor nieuwe partners die we besluiten direct uit te nodigen voor een gesprek.

Naast deze gesprekken met partners, experts en onze bedrijfsbezoeken is het tijd om onze concepten bij klanten te testen. Een neutraal gespreksleider, die niet zoals wij stiekem fan is van bepaalde producten en diensten, gaat de reacties van huurders van Eigen Haard peilen. Wat zal verkoopbaar blijken en wat niet? Of heeft de huurder nog totaal nieuwe product- en woonideeën?

Ondertussen merk ik dat onze achterban zich laat horen. “Wat doen jullie daar eigenlijk in die hippe ruimte vol met tekeningen en geeltjes aan de muur?” Binnen de verschillende bedrijven wordt ons gevraagd om een update te geven. We worden doorgezaagd over wat we willen bereiken, wanneer er resultaten te verwachten zijn. Kortom, de lat ligt hoog en we worden er alleen maar ambitieuzer van!

Ciska Hoogeveen,
Manager Duurzaamheid Comfort Partners

Liken en delen dus!