De digitale revolutie

17 feb 2017

Expeditie Gratis Wonen Comfort Partners
Expeditie Gratis Wonen Comfort Partners

De wereld digitaliseert

Maar onze woningen nog nauwelijks. Gaat de digitale revolutie langs ons heen? Hoogste tijd voor onze innovatie expeditie ‘digitaal wonen’. Onze missie: hoe kan digitalisering het wonen fundamenteel goedkoper maken? Een kort reisverslag.

Vanaf 16 november 2016 tot en met maart 2017 zijn vier innovatieteams aan de slag om richting te geven aan dit gemeenschappelijke doel.

Expeditie Gratis Wonen is een initiatief van AM, BAM Wonen, Bouwinvest, Eigen Haard en TBI WOONlab om duurzaam, betaalbaar en comfortabel wonen toegankelijk te maken voor iedereen. Nu en in de toekomst.

De vier expeditieteams zijn:

Stad van Strax 
Brengt nieuw evenwicht tussen wonen in de stad en daarbuiten.
Digitaal wonen
Verkent hoe je van een woning een digitaal en waardevol knooppunt kan maken om wonen fundamenteel goedkoper te maken.
100% woongeluk met 50% korting
Verkent hoe door slimmere materialen en productiemethoden wonen de helft goedkoper wordt.
Centercity
Zoekt naar slimme oplossingen om wonen in de stad bereikbaar te houden voor met name jonge stedelingen.
Expeditie Gratis Wonen werkt volgens de befaamde VOORT-methode. En nodigt innovators, partners, co-makers, startups en vrije geesten uit om met ons mee te denken over gratis wonen in Nederland. Want zonder elkaar geen expeditie.

Expeditie Gratis Wonen Comfort Partners