De Alliantie en partners klaar voor ‘next step’ ketensamenwerking

12 jun 2019

Comfort Partners TBI Maak de Toekomst

Comfort Partners is geselecteerd om mee te werken aan de verduurzaming van het woningbestand van de Alliantie met als doelstelling: ‘Alle woningen veilig, gezond en comfortabel’. 

Het jaar 2019 staat in het teken van het voorbereiden van ‘de goede start van Sequent NXT in 2020’. Het gaat daarbij om de benodigde cultuur en de gewenste mindset om de gezamenlijke ambities binnen Sequent NXT waar te maken. Tijdens een werkconferentie met de directieleden van de geselecteerde partners in de regio’s zijn de eerste stappen gezet.

De Alliantie wil als maatschappelijke organisatie bijdragen aan een duurzame samenleving. Dat doet ze door te onderzoeken hoe ze een goed voorbeeld kan zijn, bijvoorbeeld door energiezuinige verlichting te gebruiken, groene stroom af te nemen en medewerkers te stimuleren om op de fiets, met het openbaar vervoer of carpoolend naar het werk te komen. Maar het grootste effect is te bereiken met het verduurzamen van de ruim 53.000 huurwoningen.

Daarom werkt de Alliantie nauw samen met duurzame aannemers; om te kunnen versnellen en van elkaar te kunnen leren.

 

Alliantie klaar voor de next step ketensamenwerking

Alliantie nieuwsitem
Werkgebied Alliantie