Datateam Comfort Partners groeit

16 sep 2021

Comfort Partners investeert veel in data-analyse om baanbrekende inzichten te verkrijgen. Met deze inzichten gaan we zorgen voor positieve ontwikkelingen in de bedrijfsvoering en een grotere klantbetrokkenheid. 

De vraag naar rapportages, realtime inzichten en dashboards nemen toe. Opdrachtgevers zijn graag op de hoogte van de staat van het onderhoud aan de installaties, het aantal storingen en wanneer de installaties aan vervanging toe zijn.
Intern neemt ook de vraag naar inzicht toe. Voor de planningsafdeling is een zo’n optimaal mogelijke planning voor de monteurs noodzakelijk en Finance is uiteraard graag op de hoogte van de resultaten van de onderneming. Vanuit deze toenemende vraag is het Data team opgericht en inmiddels alweer uitgebreid naar vijf medewerkers.

De doelstelling van het Data team is om steeds meer grip en inzichten te krijgen op onze operationele processen. Daarnaast zullen zij snel en juist onze opdrachtgevers van de juiste informatie voorzien en de toekomst gaan voorspellen op het gebied van service en onderhoud