Woningverbetering

Comfort Partners voltooit woningverbeteringsproject voor Ymere naar tevredenheid

17 jul 2018

Comfort Partners heeft het woningverbeteringsproject aan de Bisschop Callierstraat naar tevredenheid voltooid. Samen met TBI-onderneming Era Contour werden hier, in opdracht van woningcorporatie Ymere, diverse werkzaamheden uitgevoerd.

De doorlooptijd van het woningverbeteringsproject was beperkt. In vijf weken werden vijftig woningen voorzien van nieuwe kozijnen en nieuwe installaties. Ook werden de woningen beter geïsoleerd en vond er gevelonderhoud plaats. Een strakke planning en een goede samenwerking met onze bouwpartners was hierbij noodzakelijk. Comfort Partners was, als vaste partner van Ymere, verantwoordelijk voor de volledige werktuigbouwkundige installatie. 

Voor de woningverbetering van start ging, zijn de bewoners van de vijftig woningen uitvoerig geïnformeerd en hebben bewoners de mogelijkheid gekregen om mee te denken over de ingrepen. Tijdens de volledige verbouwing bleven de bewoners in hun woning gehuisvest. Daarom is er tijdens de gehele renovatieperiode extra aandacht geweest voor het beperken van de overlast. De werkzaamheden zijn eind juni 2018 afgerond.

Over Ymere

Woningcorporatie Ymere is werkzaam in de Metropoolregio Amsterdam (Amsterdam, Almere, Haarlem, Haarlemmermeer en Weesp). Met ruim 900 medewerkers werken zij aan goede en betaalbare huisvesting. Zij hebben 70.000 sociale huurwoningen in deze regio voor mensen met een bescheiden inkomen.

Het is hun taak te zorgen dat deze woningen in goede staat zijn en passen bij de wensen en financiële mogelijkheden van de (toekomstige) huurders. Zij vinden het belangrijk dat de huurders tevreden zijn over hun woning én over de dienstverlening van Ymere. Daarom werken zij continu aan het verbeteren van de kwaliteit van de woningen, aan de diversiteit van het woningaanbod, aan nieuwe vormen van verbinding en werken ze samen in de wijken. Dit doen ze in overleg én samen met de huurders en de partners in de wijk, zoals gemeenten en co-makers.