Comfort Partners neemt strategisch besluit

31 mei 2018

Comfort Partners TBI Maak de Toekomst

Om in de Nederlandse woningmarkt onderscheidend te blijven en het verschil te maken ten opzichte van de concurrentie focust Comfort Partners zich sterk op haar strategische keuzes. Hierdoor heeft Comfort Partners in Nederland een sterke positie verworven op naam en kwaliteit van de dienstverlening.


Het achterblijven van positieve ontwikkelingen in nieuwbouw- en verduurzaming activiteiten in de regio als mede een terugval in de beheer en onderhoudsportefeuille, zorgt ervoor dat de vestiging Maastricht-Airport onvoldoende bijdraagt aan de strategische- en economische doelstellingen.Uit bedrijfseconomisch oogpunt en om landelijk haar doelstellingen verder te versterken heeft CP besloten zich terug te trekken uit de regio. Dit besluit is weloverwogen genomen en in een eendrachtige samenwerking en met de ondernemingsraad van Comfort Partners tot stand gekomen.

Het directe gevolg hiervan is dat de vestiging Maastricht-Airport per 31 mei 2018 met onmiddellijke ingang alle activiteiten beëindigt. Wij betreuren de gevolgen voor onze medewerkers, maar ook het einde van een jarenlange regionale samenwerking met gewaardeerde opdrachtgevers en toeleveranciers.  

Voor het personeel is een gedegen regeling en outplacementtraject beschikbaar gesteld passend bij het goede werkgeverschap wat wij voorstaan. Landelijk zullen wij ons verder richten op de toenemende vraag naar innovatieve nieuwbouw en verduurzamingsconcepten en zullen wij onze onderscheidende positie op de beheer en onderhoud markt verder versterken.