actueel

Bij TBI staat talent niet stil

18 apr 2016

Op vrijdag 8 april heeft Ferdinand van het Hoofd namens Comfort Partners het TBI Talent 5 programma met succes afgesloten. Tijdens een drietal eind-pitches bij de Baak in Driebergen hebben de in totaal 12 TBI deelnemers een innovatief idee gepresenteerd, met daarbij de uitkomst van een bijbehorend ontwikkeltraject.

Hieruit zijn praktische oplossingen gekomen waar TBI zeker mee aan de slag kan en wil. Onder andere een toepassing t.a.v. project faalkostenreductie, opslag van energie op wijkniveau en onbezorgd wonen op basis van informatisering en Internet of Things. Uiteraard ligt hier een rol voor Comfort Partners in de uitrol van deze innovaties.

‘Bij TBI staat talent niet stil'

TBI Acdmy

TBI heeft het leren en de ontwikkeling van haar medewerkers hoog in het vaandel staan. Bij ons staat talent niet stil: in persoonlijke ontwikkeling wordt fors geïnvesteerd. Ook door de veranderende klantvraag zijn kennisdeling en -ontwikkeling van vitaal belang. Dat is waar TBI Acdmy als platform voor kennisuitwisseling, ontmoeten en ‘van elkaar leren’ in voorziet.

TBI Acdmy biedt een uitgebreid ‘management development’ programma voor net afgestudeerden tot professionals met een passie voor techniek, mens en resultaat. Kennisoverdracht en leiderschapsontwikkeling staan hierin centraal.

De opleidingsprogramma’s ondersteunen de aandacht voor samenwerking tussen de diverse disciplines en bevorderen de synergie tussen de verschillende TBI ondernemingen. Tevens faciliteert TBI Acdmy de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers aan de opleidingsprogramma’s, zodat zij succesvol functioneren, een bijdrage leveren aan de missie van TBI en zelf kunnen doorgroeien naar één van de sleutelposities binnen de TBI ondernemingen. De diverse loopbaanpaden die binnen de TBI organisaties (kunnen) gerealiseerd worden, worden ook ondersteund vanuit TBI Acdmy.

TBI Acadmy kent de volgende programma's:

Trainee

TBI Acdmy biedt een traineeprogramma aan voor innovatieve en ondernemende WO-afgestudeerden, die resultaatgericht en een teamspeler zijn, verbinding kunnen leggen tussen decentraal ondernemerschap en gezamenlijk belang, en houden van multidisciplinaire vraagstukken.

Talent

Het Talent Programma van TBI Acdmy richt zich een jaar lang op het ontwikkelen van krachtig, persoonlijk en informeel leiderschap, expertiseverdieping ondersteund met een intern en extern netwerk van kennisdragers. TBI Acdmy werkt intensief samen met De Baak rondom de invulling van het Talent programma.

Top

Het TOP Programma van TBI Acdmy bouwt mee aan de toekomst van een nieuw leiderschap binnen TBI. Kern van het TOP programma is: Maak de Toekomst.

Gedurende het traject worden deelnemers uitgedaagd om competenties te ontwikkelen die nodig zijn voor duurzaam leiderschap, waaronder flexibiliteit in leiderschapsstijl, het stimuleren van samenwerking en een rolmodel zijn voor hun medewerkers. Daarnaast worden zij gestimuleerd om verantwoordelijkheid te nemen en eigen initiatieven te ontplooien om zo een directe bijdrage te kunnen leveren aan het verstevigen van de identiteit van TBI. Gedurende het proces van ruim 12 maanden, combineren we verschillende modules met uitdagende initiatieven/opdrachten, waaronder het uitwerken van een strategisch vraagstuk door de Raad van Bestuur.TBI acdmy werkt intensief samen met de Erasmus Universeit, Rotterdam School of Management, waarbij naast vier uitdagende modules ook het schrijven van een paper om een RSM Business Diploma te behalen onderdeel zijn. Daarnaast werkt TBI Acdmy binnen het TOP programma intensief samen met De Baak voor leiderschapsontwikkeling.