CO₂-prestatieladder

Het reduceren en voorkomen van CO₂-uitstoot is voor Comfort Partners erg belangrijk. Door constant op zoek te zijn naar mogelijkheden om te verbeteren, ontwikkelen we steeds betere innovaties en initiatieven die bijdragen aan verdere reductie. We werken daarbij samen met ketenpartijen, overheden en kennispartners om een toonaangevend resultaat te behalen. 

CO₂-prestatieladder

We maken bij Comfort Partners gebruik van de CO₂-prestatieladder. Dit instrument helpt bedrijven te stimuleren om de eigen CO₂-uitstoot en die van leveranciers te kennen. Het helpt om te blijven zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen. Daarnaast stimuleert de ladder om de maatregelen uit te voeren en de kennis transparant te delen en om samen met partners actief door te gaan met het verder terugdringen van de CO₂-uitstoot. Momenteel zijn we in voorbereiding om ons binnen afzienbare tijd te certificeren op niveau 4 van deze ladder. 

Carbon Footprint Analyse

Ieder jaar voeren we een Carbon Footprint Analyse (CFA) uit. In dit rapport vindt u onze resultaten over het geanalyseerde jaar. U kunt het laatste CFA-rapport downloaden via onderstaande link.